Corona-pandemien: forlengelse av registreringsfrister for tetthetskontrollen

Corona-pandemien: forlengelse av registreringsfrister for tetthetskontrollen

Forlengelse av registreringsfrister for tetthetskontrollen:

Bekymring i forbindelse med spredningen av Corona-viruset (COVID-19) opptar oss alle og begrenser det livet vi er vant til å leve og også bevegelsesfriheten til våre felles kunder.

For å ikke sette disse i unødig fare har vi tilpasset betingelsene for registrering av tetthetskontrollen:

Iht. våre garantibetingelser skal tetthetskontroll gjennomføres årlig i henhold til våre frister.

Årsfristen starter på datoen for førstegangsregistrering av bilen.

For registrering av tetthetskontrollene har vi til nå garantert en registreringsfrist på totalt fem måneder (tidligst tre måneder fra forfallsdato og senest to måneder etter forfallsdato).

På grunn av Corona-pandemien utvider vi registreringsfristen for alle tetthetskontroller som forfaller mellom 16.03. og 16.06.2020 med omgående virkning, i første omgang for totalt tre måneder.

Når denne unntaksregelen er utløpt, gjelder igjen våre regulære betingelser for tetthetsgarantien.

Tilbake