Datavern

Endre innstillinger for cookies

Generelt

Vi gleder over ditt besøk og din interesse for våre tjenester. Eura Mobil GmbH tar beskyttelse av dine personlige data svært alvorlig, og vi vil at du skal føle deg trygg når du besøker vårt tilbud. Det er svært viktig for oss å beskytte din privatsfære ved behandling av personopplysninger, og vi tar hensyn til dette i alle forretningsprosesser. Nettsiden vår kan inneholde lenker til nettsider fra andre tilbydere, som ikke dekkes av denne datavernerklæringen. Vi har ingen innflytelse på hvorvidt datavernrettslige bestemmelser overholdes av disse andre tilbyderne. Hvis du klikker på en lenke og havner på en annen nettside, må du derfor godta datavernbestemmelsene for denne siden. Vi kontrollerer lenkede sider med ujevne mellomrom. Dersom disse sidene inneholder forbudt innhold, tar vi allerede på forhånd avstand fra dem og fraskriver oss alt ansvar.

Vi behandler opplysningene dine kun i den grad du har gitt ditt samtykke til behandling iht. art. 6 avs. 1 lit. a GDPR eller gjeldende lovverk tillater databehandling eller vi er forpliktet til dette. Følgende datavernmerknader registrerer gjeldende juridiske rammeverk iht. BDSG (den tyske loven om personvern) og også EU sin GDPR som gjelder over hele Europa.  I vil derfor informere deg om hvilke data som registreres av oss, hvorfor vi registrerer disse dataene og hvordan vi behandler dataene som registreres. Siden dette er viktig, bør du ta deg tid til å lese datavernerklæringen nøye. Vi vil aldri gi dataene dine videre til tredjeparter i foretaksgruppen med mindre du har gitt skriftlig godkjenning til dette iht. art. 6 avs. 1 lit. a GDPR eller gjeldende lover bl.a. For oppfylling av en kontrakt iht. art. 6 avs. 1 lit. b GDPR  tillater eller forplikter til en videreformidling av data.

Ansvarlig instans

Nedenfor gir vi deg detaljert informasjon om omgangen med dine data hos Eura Mobil GmbH.

Ansvarlig instans for innsamling, behandling og bruk av dine personlige data iht. GDPR og BDSG er Eura Mobil GmbH, Kreuznacher Strasse 78, D-55576 Sprendlingen, Tyskland.

Hvis du har innvendiger mot at Eura Mobil GmbH samler inn, behandler eller bruker dine data iht. målet med disse datavernbestemmelsene eller mot enkelttiltak, kan du sende dette via e-post, på telefaks eller i brev til følgende kontaktdata:

Eura Mobil GmbH
Kreuznacher Strasse 78
D-55576 Sprendlingen
Tyskland
[email protected]

I tillegg kan du naturligvis når som helst få informasjon om dataene som er lagret hos oss uten omkostninger. Hvis du har anmerkninger eller spørsmål om temaet datavern, kan du sende en e-post til [email protected]. Vi står alltid til disposisjon for deg. Datavernansvarlig kan nås på adressen Eura Mobil GmbH, Kreuznacher Straße 78, D-55576 Sprendlingen, Tyskland eller på [email protected]

Informasjonsplikter iht. art. 13 GDPR

Bruk av vår nettside

Når du besøker våre nettsider, er det standard at våre servere lagrer de første 2 bytene av IP-adressen din, som er tildelt deg på forhånd av internettleverandøren din. Videre lagres nettsiden du kom til oss fra og sidene som du besøker på nettsidene våre, samt datoen for og varigheten på besøket. Av sikkerhetstekniske årsaker, spesielt for å unngå angrep på serveren vår, lagres disse dataene midlertidig av oss. Det er ikke mulig for oss å finne tilbake til enkeltpersoner ved hjelp av disse dataene. Senest etter 10 dager anonymiseres dataene ved at IP-adressen forkortes til domenenivå, slik at det ikke lenger er mulig å relatere dem til enkeltbrukere. Denne behandlingen skjer på grunn av en berettiget interesse iht. art. 6 I lit. f GDPR.

Vett for vår nettside er foretaket Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany. For sikring av egen infrastruktur lagrer dette foretaket følgende data for tilgangs-/FTP-logger:

 • IP-adresse
 • Dato
 • Klokkeslett
 • Sider åpnet
 • Protokoller
 • Statuskode
 • Referent
 • Brukeragent

Behandlingen av prosessrelaterte data skjer på grunn av en berettiget interesse iht. art. 6 avs. 1 lit. f GDPR. Feillogger, som protokollfører feilaktige sideåpninger, slettes etter sju dager. Tilgangsloggene for nettserveren, som protokollfører hvilke sider som ble åpnet når, lagres kun anonymisert. For dette fjernes de tre siste sifrene.

Kontakt

Hvis du tar kontakt med oss via e-post, vil også personopplysninger bli behandlet og lagret. Ved å ta kontakt via e-post godkjenner du behandling av de dataene du har oppgitt (bl.a. e-postadresse og navn) slik at forespørselen din kan besvares og for at Eura Mobil GmbH skal kunne ta kontakt med deg iht. art. 6 avs. 1 lit. b GDPR. Disse dataene videresendes ikke til tredjeparter og slettes rett etter at kontakten er tatt opp, med mindre de ikke trengs til andre bruksformål. Vi henviser til at dataoverføring via internett (f.eks. ved kommunikasjon per e-post) kan ha svake punkter i sikkerheten. En fullstendig beskyttelse av dataene slik at tredjeparter ikke har tilgang, er ikke mulig.

Hvis du tar kontakt med oss via kontaktskjemaet, vil også personopplysninger bli behandlet og lagret. Ved å sende forespørselen om kontakt, godkjenner du behandling av de dataene du har oppgitt (bl.a. e-postadresse og navn) slik at forespørselen din kan besvares og for at Eura Mobil GmbH skal kunne ta kontakt med deg iht. art. 6 avs. 1 lit. b GDPR. Disse dataene videresendes ikke til tredjeparter og slettes rett etter at kontakten er tatt opp, med mindre de ikke trengs til andre bruksformål.

Katalogbestilling

Hvis du bestiller en aktuell katalog eller en aktuell prisliste via våre nettsider, blir personopplysningene du oppgir, behandlet og lagret. Ved å sende bestillingen, godkjenner du behandling av de dataene du har oppgitt (Navn og adresse) slik at katalogen kan sendes til deg av Eura Mobil GmbH skal kunne ta kontakt med deg iht. art. 6 avs. 1 lit. b GDPR. Dataene som er oppgitt, videresendes til vår forsendelsesleverandør for oppfylling av ordren. Videresending til tredjeparter av andre årsaker en det som er nevnt over, skjer ikke. Når katalogen er sendt, slettes personopplysningene med mindre de ikke trengs til andre bruksformål.

Registrering for nyhetsbrev

Hvis du bestiller vårt nyhetsbrev, behandler vi e-postadressen din kun for egne reklameformål og også kun hvis du har gitt ditt samtykke til dette iht. art. 6 avs. 1 lit. a GDPR. Hvis du stiller e-postadressen din til disposisjon for oss, oversender vi deg først en bekreftelseslenke. Klikk på denne lenken for å bli tatt opp i nyhetsbrevdistribusjonen. Du får da regelmessig informasjon om nye produkter, spesialaksjoner eller arrangementer for reklameformål. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt ute at det koster noe. Da klikker du på “Avbestill nyhetsbrevet her” på slutten av hver e-post eller send oss en kort melding.

Eura Mobil-kort

Som kunde kan du søke om et Eura Mobil-kort som vi utsteder for deg hvis du har godkjent dette iht. art. 6 avs. 1 lit. a GDPR. Vi behandler da dataene du har oppgitt for å kontroller og utstede ditt Eura Mobil-kort. Med Eura Mobil-kort har du følgende fordeler:

 • 10 % rabatt hos utvalgte samarbeidspartnere, som f.eks. campingplasser
 • Fordeler ved kundearrangementer fra Eura Mobil
 • Eksklusive arrangementer for kortholdere
 • Gratis tilsending av Eura Mobils kundejournal
 • Nyhetsbrev per e-post
 • Nøkkeltapservice

Godkjenningen kan når som helst tilbakekalles hvis ikke gjeldende lover bl.a. for oppfylling av kontrakten iht. art. 6 avs. 1 lit. b GDPR tillater en databehandling eller det foreligger en lovfestet oppbevaringsplikt.

Søknadsprosedyre

Når du sender oss din søknadsdokumentasjon, stiller du dine personopplysninger til disposisjon for Eura Mobil GmbH via en konkret søknad på en ledig stilling hos oss iht. art. 6 avs. 1 lit. b GDPR. Dataene dine behandles i våre systemer. Under søknadsprosessen behandles følgende personopplysninger av oss: Etternavn, fornavn, adresse, e-postadresse, telefonnumre, tiltale, motivasjonsbrev, CV, vitnemål, referanser, opplysninger i søknadssamtalen. Disse dataene lagres, analyseres, behandles eller videresendes internt kun innenfor rammen av søknaden din. De er tilgjengelige for medarbeidere i personalavdelingen og beslutningstakere for de enkelte fagavdelingene. Dataene dine vil aldri bli videreformidlet til foretak eller personer utenfor Forster Reisemobile eller brukt til andre formål. Dataene kan behandles i statistikkøyemed (f.eks. rapportering). Det er da ikke mulig å spore dem tilbake til enkeltpersoner. Vi lagrer opplysningene dine i vår søkeradministrasjonssystem til søknadsprosessen er ferdig, men ikke lenger enn 6 måneder. Hvis dataene dine lagres utover dette, kreves din godkjenning iht. art. 6 avs. 1 lit. a GDPR. Behandlingen av personopplysninger (etternavn, fornavn, adresse, e-postadresse, telefonnumre, tiltale, motivasjonsbrev, CV, attester og vitnemål, referanser og opplysninger i søknadssamtalen) skjer i slike tilfeller for en lagringstid på 2 år. Dette skjer for at vi skal kunne ta kontakt med deg profesjonelt i framtiden og for å ta hensyn ved ansettelse i selskapet. Dersom du gir ditt samtykke til dette, kan du tilbakekalle dette samtykket når som helst. Etter at disse tidsrommene er over, slettes opplysningene dine fullstendig.

Dersom du blir ansatt i vår foretaksgruppe, blir dine personopplysninger, eller i alle fall et utdrag av dem, lagt inn i personalfilen din.

Beskyttelse av barn og ungdom

Vi ønsker ikke å samle inn personopplysninger om barn under 16 år. Vi registrerer ikke data om barn med vitende og vilje. Behandling av personopplysninger om barn er bare tillatt med godkjenning av foresatte. Hvis du mener at vi har registrert data om barnet ditt, kan du varsle oss om dette som foresatt på [email protected]. Dataene slettes fullstendig.

Deltakelse i lotterier

Vi behandler personopplysningene til lotterideltakerne for å gjennomføre lotteriet, bl.a. for å fastslå om du har rett til å delta samt for å registrere og varsle vinneren. Rettsgrunnlaget for behandlingen er at dette skyldforholdet oppfylles iht. art. 6 avsn. 1 lit. B) GDPR. Opplysningene blir ikke videresendt med mindre det er nødvendig for å gjennomføre lotteriet. Etter at vinneren er registrert, slettes dataene som er behandlet innenfor rammen av lotteriet, innen 90 dager med mindre annen behandling er juridisk tillatt.

Sikkerhet

Eura Mobil GmbH iverksetter tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte de opplysningene vi forvalter mot manipulering, tap, destruering og mot tilgang av uvedkommende. Våre sikkerhetstiltak forbedres fortløpende iht. den tekniske utviklingen.

Sikker overføring av data

Dine personopplysninger overføres trygt hos oss ved hjelp av kryptering. Dette gjelder for hele nettsiden. Vi bruker krypteringssystemet SSL (Secure Socket Layer).

Cookies

Eura Mobil GmbH bruker informasjonskapsler (cookies) for å spore besøkernes preferanser for å kunne utforme nettsidene optimalt i henhold til dette. Vi bruker informasjonskapsler for å personliggjøre innhold og visninger, for å kunne tilby funksjoner for sosiale medier og for å analysere tilganger til vår nettside. Med ditt samtykke (kan trekkes tilbake når som helst) formidler vi i denne forbindelse data til tredjeparter, også utenfor EØS. Dette omfatter også ditt samtykke iht. art. 49 avsn. 1 lit a) GDPR.

Du kan når som helst endre innstillingene for databehandling. Innstillingene kan endres her:

Endre innstillinger for cookies

Informasjonskapsler er små tekstfiler som brukes av nettsider for å utforme brukeropplevelsen på en mer effektiv måte.

Iht. loven kan vi lagre informasjonskapsler på apparatet ditt hvis de er nødvendige for driften av denne siden. For alle andre typer informasjonskapsler trenger vi din tillatelse.

Denne siden benytter forskjellige typer informasjonskapsler. Noen informasjonskapsler plasseres av tredjeparter som finnes på sidene våre.

Du kan naturligvis også se på sidene våre uten informasjonskapsler. De fleste nettlesere godtar informasjonskapsler automatisk. Du kan forhindre at informasjonskapsler lagres på harddisken din ved å velge “Ikke godta informasjonskapsler” i nettleserinnstillingene. Hvordan det fungerer for de forskjellige nettleserne, finner du i veiledningen for den nettleseren du bruker. Du kan når som helst slette informasjonskapsler som allerede er lagret på computeren din. Hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan dette imidlertid føre til begrenset funksjon for våre tilbud.

Rundturer i 3D

Nettsiden vår inneholder virtuelle rundturer som er integrert via portalen my.matterport.com. Driveren av denne portalen er Matterport, Inc., 352 E. Java Dr. Sunnyvale, CA 94089, USA. Matterport handler i dette tilfellet som ordrebehandler iht art. 28 GDPR.

For å gjøre disse virtuelle rundturene mulig, behandles det personlige data. Bruken skjer dermed for tilsvarende visning av våre online-tilbud. Dette utgjør en berettiget interesse iht. art. 6 avsn. 1 lit. F GDRP.

Følgende personopplysninger behandles: Tilkoblingsdata (IP-adresse, protokoll, klokkeslett, åpne sider, statuskode, henviser, brukeragent), lokaliseringsdata, informasjon om nettleseren og apparatet som appen ble åpnet med, og informasjon om din samhandling med rundturappen (f.eks. hvilke lenker du klikker på).

Hvis du besøker en av sidene som har en slik virtuell rundtur, opprettes det en forbindelse til Matterports servere. Matterport-serveren får beskjed om hvilken av våre sider du har besøkt. I tillegg får Matterport IP-adressen din. Dette gjelder også hvis du ikke er logget inn hos Matterport eller ikke har en konto hos Matterport. Informasjonen som samles av Matterport, sendes til Matterports servere utenfor EEA (bl.a. i USA, Sveits, India og Filippinene). Det foreligger dermed en tredjelandsoverføring iht. art. 44 ff. GDPR. USA vurderes av Europadomstolen som et land med et personvernnivå som er for dårlig iht. EUs standarden. For å beskytte dine gjennomgående rettigheter og rettsmidler ble det med Matterport implementert standard personvernklausuler som egnet garanti under art. 46 GDPR. Det er dermed fare for at dine data kan behandles av myndighetene i USA til kontroll og overvåking, muligens også uten muligheter for rettshjelp. Hvis du har en Matterport-konto og er logget inn, gjør du det mulig for Matterport å tilordne surfeadferden din til din personlige profil. Dette kan du forhindre ved å logge ut av Matterport-kontoen.

Dataene slettes når formålet er borte (iht. Art. 17 ff. GDPR).

Bruk av Google Analytics

Denne nettsiden bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. Mountain View, USA (“Google”). Google Analytics benytter informasjonskapsler for å gjøre det mulig å analysere din bruk av nettsiden.

Nettsiden benytter i tillegg Google Signals, en funksjon fra Google Analytics og dermed også en tjeneste fra Google Inc. Mountain View, USA (“Google”). Ved Google Signals handler det om øktdata fra nettsider og apper som knytter Google til brukere som er logget inn med sin Google-konto og har aktivert personlig reklame. Slik oppdateres eksisterende Google Analytics-funksjoner (markedsføringsrapporter, ny markedsføring, apparatovergripende rapporter og rapporter om interesser og demografiske karakteristikker) for å få sammenfattede og anonymiserte data fra deg. Google Signals benytter cross-device-tracking, slik at data kan analyseres på tvers av apparater.
Google Analytics, og dermed også Google Signals, benytter også videre besøkerdata slik som sted, søkeforløp og data ved hjelp av dine handlinger på denne nettsiden.

Informasjonen som genereres av cookie-filen om bruken av denne internettsiden, overføre vanligvis til en server hos Google i USA, og lagres der. Med IP-anonymiseringen på denne internettsiden, forkortes først IP-adressen din av Google i medlemslandene i den europeiske unionen (EU) eller i andre kontraktsland for avtalen i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Bare i unntakstilfeller overføres den komplette IP-adressen til en Google-server i USA og forkortes der. Vi gjør oppmerksom på at Google Analytics er utvidet med koden “anonymizelp” på denne internettsiden for å garantere anonym registrering av IP-adresser (såkalt IP-maskering).

USA vurderes av Europadomstolen som et land med et personvernnivå som er for dårlig iht. EUs standarden. Det er dermed fare for at dine data kan behandles av myndighetene i USA til kontroll og overvåking, muligens også uten muligheter for rettshjelp. Hvis du klikker på “Kun essensielle informasjonskapsler”, finner formidlingen som er beskrevet over, ikke sted.

På oppdrag fra administratoren av denne internettsiden vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av internettsiden for å generere rapporter om aktivitet på internettsiden og for å tilby videre tjenester som er relatert til bruk av internettsiden og bruk av internett generelt , til nettsideadministratoren. Google bruker psevdonymer til dette. Google lover at IP-adressen som formidles av din nettleser innenfor rammen av Google Analytics, ikke føres sammen med andre data fra Google. Juridisk grunnlag for behandling av dine personopplysninger av Google Analytics og dermed også bruken av funksjonen Google Signals, er ditt samtykke i Cookie Consent Manager iht. art. 49 avs. 1 lit a) GDPR.

Du kan i tillegg forhindre registrering av data som genereres av cookien og som gjelder bruken av internettsiden (inkl. IP-adressen din) til Google samt behandling av disse dataene av Google, ved å laste ned og installere en nettleser-plugin fra følgende lenke:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Vi bruker i tillegg Google Analytics til å analysere data fra AdWords for statistikk. Ønsker du ikke dette, kan du deaktivere det via visningsspesifikasjons-behandleren (https://adssettings.google.com).

Som et alternativ kan du forhindre Google Analytics’ registrering ved å sette informasjonskapsler til eksterne medier på inaktiv i informasjonskapselinnstillingene:

Endre innstillinger for cookies

Ved bruk av vår nettside godtar du at dataene som er samlet om deg, behandles av Google Analytics på den måten som er beskrevet over og med det nevnte formålet.

Bruk av Google Tag Manager

Denne nettsiden bruker Google Tag Manager. Med denne tjenesten kan nettsidetaggene administreres over en overflate. Google Tool Manager implementerer bare tagger. Dette betyr: Det brukes ikke informasjonskapsler og registreres ingen personopplysninger. Google Tool Manager utløser andre tagger som ev. registrerer data. Google Tag Manager benytter imidlertid ikke disse dataene. Hvis det ble foretatt en deaktivering på domene- eller informasjonskapselnivå, gjelder denne for alle sporingstagger som implementeres med Google Tag Manager.

Bruk av Google Maps

Vi integrerer kartene fra Google-tjenesten “Google Maps”. De behandlede dataene kan spesielt inneholde IP-adresser og stedsdata for brukerne, som imidlertid ikke samles inn uten brukerens samtykke (utføres vanligvis innenfor rammen av innstillinger for mobile enheter). Juridisk grunnlag for behandling av dine personopplysninger av Google Maps er ditt samtykke i Cookie Consent Manager iht. art. 49 avs. 1 lit a) GDPR. Ved bruk av Google Maps kan informasjon om bruken av denne nettsiden inkludert din IP-adresse og (start)adressen du har oppgitt innenfor rammen av ruteplanleggerfunksjonen overføres til Google i USA. Hvis du åpner en av våre nettsider som inneholder Google Maps, oppretter nettleseren din en direkteforbindelse til Google-serverne. USA vurderes av Europadomstolen som et land med et personvernnivå som er for dårlig iht. EUs standarden. Det er dermed fare for at dine data kan behandles av myndighetene i USA til kontroll og overvåking, muligens også uten muligheter for rettshjelp. Hvis du klikker på “Kun essensielle informasjonskapsler”, finner formidlingen som er beskrevet over, ikke sted.

Kartinnholdet oversendes direkte fra Google til nettleseren din og integreres av i nettsiden av nettleseren. Vi har derfor ingen innflytelse på omfanget av dataene som samles inn av Google på denne måten.

Tjenestetilbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, morselskap: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Nettside: https://maps.google.no;  Formålet med og omfanget av datasamlingen og videre behandling og bruk av dataene av Google samt rettigheter og innstillingsmuligheter til beskyttelse av din privatsfære i forbindelse med dette, finner du i Googles Personvernhenvisninger https://policies.google.com/privacy;   Innstilling for visning av reklameannonser: https://adssettings.google.com/authenticated.  For å deaktivere Google Maps må du deaktivere JavaScript i nettleseren din. Vi gjør oppmerksom på at du da ikke vil kunne bruke kartvisningen. Som et alternativ kan du forhindre Google Maps’ registrering ved å sette informasjonskapsler til eksterne medier på inaktiv i informasjonskapselinnstillingene:

Endre innstillinger for cookies

Da kan du imidlertid ikke bruke kartvisningen. Ved bruk av vår nettside godtar du at dataene som er samlet om deg, behandles av Google Maps ruteplanlegger på den måten som er beskrevet over og med det nevnte formålet.

Bruk av Google reCAPTCHA

På denne nettsiden bruker vi reCAPTCHA-funksjonen fra Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google“). Denne funksjonen brukes fremfor alt til å finne ut om inntastingen gjøres av en faktisk person eller via maskinell eller automatisert behandling. Tjenesten omfatter forsendelse av IP-adressen og ev. annet fra Google for data som er nødvendig for tjenesten reCAPTCHA, til Google.

Juridisk grunnlag for behandling av dine personopplysninger av Google reCAPTCHA er ditt samtykke i Cookie Consent Manager iht. art. 49 avs. 1 lit a) GDPR. Formålet med behandlingen er å bestemme individuelt egenansvar på internett og å unngå misbruk og spam. Innenfor rammen av bruken av Google reCAPTCHA kan det også hende at personopplysninger oversendes til servere for Google LLC. i USA. USA vurderes av Europadomstolen som et land med et personvernnivå som er for dårlig iht. EUs standarden. Det er dermed fare for at dine data kan behandles av myndighetene i USA til kontroll og overvåking, muligens også uten muligheter for rettshjelp. Videre informasjon om Google reCAPTCHA samt personvernerklæring fra Google finner du her:

https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/

Hvis du klikker på “Kun essensielle informasjonskapsler”, finner formidlingen som er beskrevet over, ikke sted.

For å deaktivere Google reCAPTCHA må du deaktivere JavaScript i nettleseren din. Vi gjør oppmerksom på at du da ikke vil kunne bruke tjenesten. Som et alternativ kan du forhindre Google reCAPTCHAs registrering ved å sette informasjonskapsler til eksterne medier på inaktiv i informasjonskapselinnstillingene:

Endre innstillinger for cookies

Da kan du imidlertid ikke bruke verifiseringen. Ved bruk av vår nettside godtar du at dataene som er samlet om deg, behandles av Google reCAPTCHA på den måten som er beskrevet over og med det nevnte formålet.

Sosiale medier

Bruk av knapper for sosiale medier

På grunn av personvernet kobler vi ingen sosiale plugins direkte til nettsiden vår. Når du åpner sidene våre, formidles derfor ingen data til tjenester fra sosiale medier, som f.eks. Facebook eller YouTube. Det er dermed ikke mulige for tredjepart å lage en profil av deg. Lenkene som er oppgitt, er små bildefiler med videreføring til nettsidene for de aktuelle sosiale nettverkene. Du forlater da våre nettsider og ledes videre til vår foretaksside i det aktuelle sosiale nettverket.

Bruk av YouTube

Vår internettpresentasjon bruker YouTube-menyknappen for det sosiale nettverket YouTube, som drives av YouTube LLC med hovedsete i 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”).

Alle videoer som ligger på siden vår, vises i utvidet personvernmodus når siden åpnes. Dette betyr at YouTube ikke samler og lagrer informasjon om nettsidebesøkerne med mindre de spiller av videoen. Først ved aktiv handling (klikke på video) opprettes det en forbindelse til tilbyderen YouTube. I slike tilfeller godtar du behandling av dine personopplysninger iht. art. 49 avsn. 1 lit a DSGVO. USA vurderes av Europadomstolen som et land med et personvernnivå som er for dårlig iht. EUs standarden. Det er dermed fare for at dine data kan behandles av myndighetene i USA til kontroll og overvåking, muligens også uten muligheter for rettshjelp. Hvis du klikker på “Kun essensielle informasjonskapsler”, finner formidlingen som er beskrevet over, ikke sted.

Formålet med og omfanget av datasamlingen og videre behandling og bruk av dataene av tilbyderne samt rettigheter og innstillingsmuligheter til beskyttelse av din privatsfære i forbindelse med dette, finner du i Googles personvernhenvisninger https://policies.google.com/privacy?hl=no.

Hvis du er YouTube-medlem og ikke ønsker at YouTube samler inn data om deg via vår nettside og knytter disse til dine medlemsdata som er lagret hos YouTube, må du logge ut av YouTube før du besøker vår nettside.

Som et alternativ kan du forhindre YouTubes registrering ved å sette informasjonskapsler til eksterne medier på inaktiv i informasjonskapselinnstillingene:

Endre innstillinger for cookies

I slike tilfeller kan ikke videoene stilles til disposisjon. Ved bruk av vår nettside godtar du at dataene som er samlet om deg, behandles av YouTube på den måten som er beskrevet over og med det nevnte formålet.

Den berørtes rettigheter

Hvis de aktuelle lovfestede forutsetningene foreligger, har du følgende rettigheter:

Hvis du har samtykket til vår behandling av dine data, har du rett til å tilbakekalle dette samtykket når som helst. Ved en tilbakekalling beholder vi retten til å behandle dine data fra samtykket ble gitt og frem til tilbakekallingen. Disse dataene lagres helt til du tilbakekaller samtykket. Det samme gjelder også for tilbakekalling av samtykkeerklæringer som du har gitt oss før GDPR trådte i kraft 25. mai 2018.

Iht. art. 15 GDPR har du rett til å kreve informasjon om personopplysningen som er lagret om deg hos oss. Videre har du rett til å rette opp eller komplettere dataene som er lagret hos oss iht. art. 16 GDPR. I tillegg har du rett til sletting iht. art. 17 GDPR av dataene som er lagret hos oss så fremt det ikke foreligger oppbevaringsplikter og eventuelt en rett til begrenset behandling av dataene dine iht. art. 18 GDPR. På samme måte har du rett til overføring av data iht. art. 20 GDPR, dvs. til å motta dataene som er lagret om deg i et strukturert format, samt rett til å klage til en tilsynsmyndighet.

Dersom vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av berettiget interesse iht. art. 6 avs. 1 s. 1 lit. f GDPR, har du rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger iht. art. 21 GDPR hvis det foreligger grunner basert på din spesielle situasjon.

For å gjøre en av disse rettighetene gjeldende, kan du henvende deg til oss eller til vår ansvarlige for datavern. Vår ansvarlige for datavern er tilgjengelig for spørsmål, forslag eller klager.

Status 27/11/2020