Datavern

Endre innstillinger for cookies

Generelt

Vi gleder over ditt besøk og din interesse for våre tjenester. Eura Mobil GmbH tar beskyttelse av dine personlige data svært alvorlig, og vi vil at du skal føle deg trygg når du besøker vårt tilbud. Det er svært viktig for oss å beskytte din privatsfære ved behandling av personopplysninger, og vi tar hensyn til dette i alle forretningsprosesser. Nettsiden vår kan inneholde lenker til nettsider fra andre tilbydere, som ikke dekkes av denne datavernerklæringen. Vi har ingen innflytelse på hvorvidt datavernrettslige bestemmelser overholdes av disse andre tilbyderne. Hvis du klikker på en lenke og havner på en annen nettside, må du derfor godta datavernbestemmelsene for denne siden. Vi kontrollerer lenkede sider med ujevne mellomrom. Dersom disse sidene inneholder forbudt innhold, tar vi allerede på forhånd avstand fra dem og fraskriver oss alt ansvar.

Vi behandler opplysningene dine kun i den grad du har gitt ditt samtykke til behandling iht. art. 6 avs. 1 lit. a GDPR eller gjeldende lovverk tillater databehandling eller vi er forpliktet til dette. Følgende datavernmerknader registrerer gjeldende juridiske rammeverk iht. BDSG (den tyske loven om personvern) og også EU sin GDPR som gjelder over hele Europa.  I vil derfor informere deg om hvilke data som registreres av oss, hvorfor vi registrerer disse dataene og hvordan vi behandler dataene som registreres. Siden dette er viktig, bør du ta deg tid til å lese datavernerklæringen nøye. Vi vil aldri gi dataene dine videre til tredjeparter i foretaksgruppen med mindre du har gitt skriftlig godkjenning til dette iht. art. 6 avs. 1 lit. a GDPR eller gjeldende lover bl.a. For oppfylling av en kontrakt iht. art. 6 avs. 1 lit. b GDPR  tillater eller forplikter til en videreformidling av data.

Ansvarlig instans

Nedenfor gir vi deg detaljert informasjon om omgangen med dine data hos Eura Mobil GmbH.

Ansvarlig instans for innsamling, behandling og bruk av dine personlige data iht. GDPR og BDSG er Eura Mobil GmbH, Kreuznacher Strasse 78, D-55576 Sprendlingen, Tyskland.

Hvis du har innvendiger mot at Eura Mobil GmbH samler inn, behandler eller bruker dine data iht. målet med disse datavernbestemmelsene eller mot enkelttiltak, kan du sende dette via e-post, på telefaks eller i brev til følgende kontaktdata:

Eura Mobil GmbH
Kreuznacher Strasse 78
D-55576 Sprendlingen
Tyskland
datenschutzbeauftragter@euramobil.de

I tillegg kan du naturligvis når som helst få informasjon om dataene som er lagret hos oss uten omkostninger. Hvis du har anmerkninger eller spørsmål om temaet datavern, kan du sende en e-post til datenschutzbeauftragter@euramobil.de. Vi står alltid til disposisjon for deg. Datavernansvarlig kan nås på adressen Eura Mobil GmbH, Kreuznacher Straße 78, D-55576 Sprendlingen, Tyskland eller på datenschutzbeauftragter@euramobil.de

Informasjonsplikter iht. art. 13 GDPR

Bruk av vår nettside

Når du besøker våre nettsider, er det standard at våre servere lagrer de første 2 bytene av IP-adressen din, som er tildelt deg på forhånd av internettleverandøren din. Videre lagres nettsiden du kom til oss fra og sidene som du besøker på nettsidene våre, samt datoen for og varigheten på besøket. Av sikkerhetstekniske årsaker, spesielt for å unngå angrep på serveren vår, lagres disse dataene midlertidig av oss. Det er ikke mulig for oss å finne tilbake til enkeltpersoner ved hjelp av disse dataene. Senest etter 10 dager anonymiseres dataene ved at IP-adressen forkortes til domenenivå, slik at det ikke lenger er mulig å relatere dem til enkeltbrukere. Denne behandlingen skjer på grunn av en berettiget interesse iht. art. 6 I lit. f GDPR.

Vett for vår nettside er foretaket Host Europe GmbH, Hansestrasse 111, 51149 Köln, Germany. For sikring av egen infrastruktur lagrer dette foretaket følgende data for tilgangs-/FTP-logger:

 • IP-adresse
 • Dato
 • Klokkeslett
 • Sider åpnet
 • Protokoller
 • Statuskode
 • Referent
 • Brukeragent

Behandlingen av prosessrelaterte data skjer på grunn av en berettiget interesse iht. art. 6 avs. 1 lit. f GDPR. Feillogger, som protokollfører feilaktige sideåpninger, slettes etter sju dager. Tilgangsloggene for nettserveren, som protokollfører hvilke sider som ble åpnet når, lagres kun anonymisert. For dette fjernes de tre siste sifrene.

Kontakt

Hvis du tar kontakt med oss via e-post, vil også personopplysninger bli behandlet og lagret. Ved å ta kontakt via e-post godkjenner du behandling av de dataene du har oppgitt (bl.a. e-postadresse og navn) slik at forespørselen din kan besvares og for at Eura Mobil GmbH skal kunne ta kontakt med deg iht. art. 6 avs. 1 lit. b GDPR. Disse dataene videresendes ikke til tredjeparter og slettes rett etter at kontakten er tatt opp, med mindre de ikke trengs til andre bruksformål. Vi henviser til at dataoverføring via internett (f.eks. ved kommunikasjon per e-post) kan ha svake punkter i sikkerheten. En fullstendig beskyttelse av dataene slik at tredjeparter ikke har tilgang, er ikke mulig.

Hvis du tar kontakt med oss via kontaktskjemaet, vil også personopplysninger bli behandlet og lagret. Ved å sende forespørselen om kontakt, godkjenner du behandling av de dataene du har oppgitt (bl.a. e-postadresse og navn) slik at forespørselen din kan besvares og for at Eura Mobil GmbH skal kunne ta kontakt med deg iht. art. 6 avs. 1 lit. b GDPR. Disse dataene videresendes ikke til tredjeparter og slettes rett etter at kontakten er tatt opp, med mindre de ikke trengs til andre bruksformål.

Katalogbestilling

Hvis du bestiller en aktuell katalog eller en aktuell prisliste via våre nettsider, blir personopplysningene du oppgir, behandlet og lagret. Ved å sende bestillingen, godkjenner du behandling av de dataene du har oppgitt (Navn og adresse) slik at katalogen kan sendes til deg av Eura Mobil GmbH skal kunne ta kontakt med deg iht. art. 6 avs. 1 lit. b GDPR. Dataene som er oppgitt, videresendes til vår forsendelsesleverandør for oppfylling av ordren. Videresending til tredjeparter av andre årsaker en det som er nevnt over, skjer ikke. Når katalogen er sendt, slettes personopplysningene med mindre de ikke trengs til andre bruksformål.

Registrering for nyhetsbrev

Hvis du bestiller vårt nyhetsbrev, behandler vi e-postadressen din kun for egne reklameformål og også kun hvis du har gitt ditt samtykke til dette iht. art. 6 avs. 1 lit. a GDPR. Hvis du stiller e-postadressen din til disposisjon for oss, oversender vi deg først en bekreftelseslenke. Klikk på denne lenken for å bli tatt opp i nyhetsbrevdistribusjonen. Du får da regelmessig informasjon om nye produkter, spesialaksjoner eller arrangementer for reklameformål. Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt ute at det koster noe. Da klikker du på “Avbestill nyhetsbrevet her” på slutten av hver e-post eller send oss en kort melding.

Eura Mobil-kort

Som kunde kan du søke om et Eura Mobil-kort som vi utsteder for deg hvis du har godkjent dette iht. art. 6 avs. 1 lit. a GDPR. Vi behandler da dataene du har oppgitt for å kontroller og utstede ditt Eura Mobil-kort. Med Eura Mobil-kort har du følgende fordeler:

 • 10 % rabatt hos utvalgte samarbeidspartnere, som f.eks. campingplasser
 • Fordeler ved kundearrangementer fra Eura Mobil
 • Eksklusive arrangementer for kortholdere
 • Gratis tilsending av Eura Mobils kundejournal
 • Nyhetsbrev per e-post
 • Nøkkeltapservice

Godkjenningen kan når som helst tilbakekalles hvis ikke gjeldende lover bl.a. for oppfylling av kontrakten iht. art. 6 avs. 1 lit. b GDPR tillater en databehandling eller det foreligger en lovfestet oppbevaringsplikt.

Søknadsprosedyre

Når du sender oss din søknadsdokumentasjon, stiller du dine personopplysninger til disposisjon for Eura Mobil GmbH via en konkret søknad på en ledig stilling hos oss iht. art. 6 avs. 1 lit. b GDPR. Dataene dine behandles i våre systemer. Under søknadsprosessen behandles følgende personopplysninger av oss: Etternavn, fornavn, adresse, e-postadresse, telefonnumre, tiltale, motivasjonsbrev, CV, vitnemål, referanser, opplysninger i søknadssamtalen. Disse dataene lagres, analyseres, behandles eller videresendes internt kun innenfor rammen av søknaden din. De er tilgjengelige for medarbeidere i personalavdelingen og beslutningstakere for de enkelte fagavdelingene. Dataene dine vil aldri bli videreformidlet til foretak eller personer utenfor Forster Reisemobile eller brukt til andre formål. Dataene kan behandles i statistikkøyemed (f.eks. rapportering). Det er da ikke mulig å spore dem tilbake til enkeltpersoner. Vi lagrer opplysningene dine i vår søkeradministrasjonssystem til søknadsprosessen er ferdig, men ikke lenger enn 6 måneder. Hvis dataene dine lagres utover dette, kreves din godkjenning iht. art. 6 avs. 1 lit. a GDPR. Behandlingen av personopplysninger (etternavn, fornavn, adresse, e-postadresse, telefonnumre, tiltale, motivasjonsbrev, CV, attester og vitnemål, referanser og opplysninger i søknadssamtalen) skjer i slike tilfeller for en lagringstid på 2 år. Dette skjer for at vi skal kunne ta kontakt med deg profesjonelt i framtiden og for å ta hensyn ved ansettelse i selskapet. Dersom du gir ditt samtykke til dette, kan du tilbakekalle dette samtykket når som helst. Etter at disse tidsrommene er over, slettes opplysningene dine fullstendig.

Dersom du blir ansatt i vår foretaksgruppe, blir dine personopplysninger, eller i alle fall et utdrag av dem, lagt inn i personalfilen din.

Beskyttelse av barn og ungdom

Vi ønsker ikke å samle inn personopplysninger om barn under 16 år. Vi registrerer ikke data om barn med vitende og vilje. Behandling av personopplysninger om barn er bare tillatt med godkjenning av foresatte. Hvis du mener at vi har registrert data om barnet ditt, kan du varsle oss om dette som foresatt på datenschutzbeauftragter@euramobil.de. Dataene slettes fullstendig.

Deltakelse i lotterier

Ved å delta i våre lotterier samtykker du iht. art. 6 avs. 1 lit. a GDPR i at dataene du har oppgitt, behandles av oss. Dataene behandles kun for gjennomføring av lotteriet (f.eks. registrering av vinner og tilsending av gevinstmeldinger via post) og slettes etter at lotteriet er avsluttet, med mindre en annen behandling av dataene er rettslig tillatt.

Sikkerhet

Eura Mobil GmbH iverksetter tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte de opplysningene vi forvalter mot manipulering, tap, destruering og mot tilgang av uvedkommende. Våre sikkerhetstiltak forbedres fortløpende iht. den tekniske utviklingen.

Sikker overføring av data

Dine personopplysninger overføres trygt hos oss ved hjelp av kryptering. Dette gjelder for hele nettsiden. Vi bruker krypteringssystemet SSL (Secure Socket Layer).

Cookies

Eura Mobil GmbH bruker informasjonskapsler (cookies) for å spore besøkernes preferanser for å kunne utforme nettsidene optimalt i henhold til dette. Bruken skjer på grunnlag av art. 6 avs. 1 s. 1 lit. f GDPR. Informasjonskapsler er små filer som lagres på harddisken din. Dette letter navigasjonen og gjør nettsiden svært brukervennlig. Informasjonskapsler hjelper oss også med å identifisere å spesielt populære områder av vårt internettilbud. Slik kan vi tilpasse innholdet på nettsidene våre målrettet til dine behov og dermed forbedre tilbudet vi gir deg. Informasjonskapsler kan brukes til å bestemme om computeren din allerede har vært i kontakt med sidene våre. Informasjonskapselen bare identifiseres på computeren din. Personopplysninger som dataene som er nevnt over, kan da lagres i informasjonskapsler, f.eks. for å forenkle en beskyttet online-tilgang slik at du ikke på oppgi bruker-ID og passord på nytt.

Du kan naturligvis også se på sidene våre uten informasjonskapsler. De fleste nettlesere godtar informasjonskapsler automatisk. Du kan forhindre at informasjonskapsler lagres på harddisken din ved å velge “Ikke godta informasjonskapsler” i nettleserinnstillingene. Hvordan det fungerer for de forskjellige nettleserne, finner du i veiledningen for den nettleseren du bruker. Du kan når som helst slette informasjonskapsler som allerede er lagret på computeren din. Hvis du ikke godtar informasjonskapsler, kan dette imidlertid føre til begrenset funksjon for våre tilbud.

Bruk av Google Analytics

Denne nettsiden bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. (“Google”). Bruken skjer på grunnlag av art. 6 avs. 1 s. 1 lit. f GDPR. Google Analytics bruker informasjonskapsler, såkalte “cookies”, som lagres på datamaskinen og gjør det mulig å analysere din bruk av internettsiden. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettsiden, slik som

 • nettlesertype/-versjon
 • Operativsystemet som brukes,
 • URL-en du ble videresendt fra (forrige besøkte side),
 • Vertsnavn på datamaskinen som brukes (IP-adresse),
 • Klokkeslettet for serverforespørselen,

overføres vanligvis til en server for Google i USA og lagres der. IP-adressen som formidles av din nettleser innenfor rammen av Google Analytics, føres ikke sammen med andre data fra Google. Vi har i tillegg utvidet Google Analytics med koden “anonymizeIP” på denne nettsiden. Dette garanterer maskering av IP-adressen din slik at alle dataene samles inn anonymt. Bare i unntakstilfeller overføres den komplette IP-adressen til en Google-server i USA og forkortes der.

På oppdrag fra administratoren av denne internettsiden vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av internettsiden for å generere rapporter om aktivitet på internettsiden og for å tilby videre tjenester som er relatert til bruk av internettsiden og bruk av internett generelt , til nettsideadministratoren. Du kan forhindre lagring av cookies med en innstilling i nettleserprogramvaren. Vi vil imidlertid gjøre deg oppmerksom på at du i dette tilfellet ikke vil kunne bruke alle funksjonene på denne internettsiden i fullt omfang hvis du ikke tillater cookies.

Du kan i tillegg forhindre registrering av data som genereres av cookien og som gjelder bruken av internettsiden (inkl. IP-adressen din) til Google samt behandling av disse dataene av Google, ved å laste ned og installere en nettleser-plugin fra følgende lenke:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternativt til nettleser-addon, spesielt ved nettlesere på mobile enheter, kan du i tillegg forhindre registrering av Google Analytics ved å klikke på denne lenken: Deaktiver Google Analytics. Det lagres en opt-out-cookie som forhindrer fremtidig registrering av dine data ved besøk på denne internettsiden. Opt-out-informasjonskapselen gjelder bare i denne nettleseren og kun for vår nettside, og lagres på enheten din. Hvis du sletter informasjonskapslene i denne nettleseren, må du lagre opt-out-informasjonskapselen på  nytt. Informasjon om integrering av opt-out-informasjonskapsler finner du på: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable.

Vi bruker i tillegg Google Analytics til å analysere data fra dobbelklikk-informasjonskapsler og også AdWords for statistikk. Ønsker du ikke dette, kan du deaktivere det via visningsspesifikasjons-behandleren  (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de).

Mer informasjon om datavern i sammenheng med Google Analytics finner du i hjelpefunksjonen for Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

Bruk av Google Tag Manager

Denne nettsiden bruker Google Tag Manager. Google Tag Manager er en løsning for behandling av oppmålte nettside-tagger via en overflate. Selve Tool Tag Manager (som implementerer taggene), er et domene uten informasjonskapsler og registrerer ingen personopplysninger. Verktøyet sørger for utløsning av andre tagger, som på sin side under visse omstendigheter registrerer data. Google Tag Manager benytter ikke disse dataene. Hvis det foretas en deaktivering på domene- eller informasjonskapselnivå, gjelder denne for alle sporings-tagger som implementeres med Google Tag Manager.

Bruk av Google Maps

Denne nettsiden bruker Google Maps for å vise interaktive kart og til oppretting av veibeskrivelser. Google Maps er en karttjeneste fra Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Bruken skjer på grunnlag av art. 6 avs. 1 s. 1 lit. f GDPR. Ved bruk av Google Maps kan informasjon om bruken av denne nettsiden inkludert din IP-adresse og (start)adressen du har oppgitt innenfor rammen av ruteplanleggerfunksjonen overføres til Google i USA. Hvis du åpner en av våre nettsider som inneholder Google Maps, oppretter nettleseren din en direkteforbindelse til Google-serverne. Kartinnholdet oversendes direkte fra Google til nettleseren din og integreres av i nettsiden av nettleseren. Vi har derfor ingen innflytelse på omfanget av dataene som samles inn av Google på denne måten. I henhold til det vi har kjennskap til, er dette minimum følgende data:

 • Dato og klokkeslett for besøket på den aktuelle nettsiden,
 • Internettadresse eller URL for nettsiden som ble åpnet,
 • IP-adresse
 • (start)adressen som ble oppgitt innenfor rammen av ruteplanleggingen.

Vi har ingen innflytelse på Googles videre behandling og bruk av dataene og kan derfor ikke overta ansvar for dette.

Hvis du ikke ønsker at Google samler, behandler eller bruker data om dine bevegelser på internett, kan du deaktivere JavaScript i nettleserinnstillingene. Da kan du imidlertid ikke bruke kartvisningen.

Formålet med og omfanget av datasamlingen og videre behandling og bruk av dataene av Google samt de rettigheter og innstillingsmuligheter til beskyttelse av din privatsfære i forbindelse med dette, finner du i Googles Personvernhenvisninger.

Ved bruk av vår nettside godtar du at dataene som er samlet om deg, behandles av Google Maps ruteplanlegger på den måten som er beskrevet over og med det nevnte formålet.

Sosiale medier

Bruk av knapper for sosiale medier

På grunn av personvernet kobler vi ingen sosiale plugins direkte til nettsiden vår. Når du åpner sidene våre, formidles derfor ingen data til tjenester fra sosiale medier, som f.eks. Facebook eller YouTube. Det er dermed ikke mulige for tredjepart å lage en profil av deg. Lenkene som er oppgitt, er små bildefiler med videreføring til nettsidene for de aktuelle sosiale nettverkene. Du forlater da våre nettsider og ledes videre til vår foretaksside i det aktuelle sosiale nettverket.

Bruk av YouTube-plugins

Nettsiden vår inneholder minst én plugin fra YouTube, som tilhører Google Inc., med plassering i San Bruno / California, USA. Ved integrering av våre videoer bruker vi den personvernvennlige varianten uten informasjonskapsler.

Når du klikker på en YouTube-video for nettsiden vår for å se på den, opprettes det en forbindelse til YouTubes servere, da denne siden har en såkalt YouTube-plugin. YouTube-serveren får da melding om hvilken spesiell side av våre nettsider som ble besøkt av deg. Hvis du er logget inn på din YouTube-konto, lar du YouTube tilordne din søkeadferd direkte til personlige profil. Du kan fjerne denne tilordnigsmuligheten hvis du logger ut av kontoen din på forhånd. Mer informasjon om YouTubes samling og bruk av dine data finner du i YouTubes regler for personvern.

Den berørtes rettigheter

Hvis de aktuelle lovfestede forutsetningene foreligger, har du følgende rettigheter:

Hvis du har samtykket til vår behandling av dine data, har du rett til å tilbakekalle dette samtykket når som helst. Ved en tilbakekalling beholder vi retten til å behandle dine data fra samtykket ble gitt og frem til tilbakekallingen. Disse dataene lagres helt til du tilbakekaller samtykket. Det samme gjelder også for tilbakekalling av samtykkeerklæringer som du har gitt oss før GDPR trådte i kraft 25. mai 2018.

Iht. art. 15 GDPR har du rett til å kreve informasjon om personopplysningen som er lagret om deg hos oss. Videre har du rett til å rette opp eller komplettere dataene som er lagret hos oss iht. art. 16 GDPR. I tillegg har du rett til sletting iht. art. 17 GDPR av dataene som er lagret hos oss så fremt det ikke foreligger oppbevaringsplikter og eventuelt en rett til begrenset behandling av dataene dine iht. art. 18 GDPR. På samme måte har du rett til overføring av data iht. art. 20 GDPR, dvs. til å motta dataene som er lagret om deg i et strukturert format, samt rett til å klage til en tilsynsmyndighet.

Dersom vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av berettiget interesse iht. art. 6 avs. 1 s. 1 lit. f GDPR, har du rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger iht. art. 21 GDPR hvis det foreligger grunner basert på din spesielle situasjon.

For å gjøre en av disse rettighetene gjeldende, kan du henvende deg til oss eller til vår ansvarlige for datavern. Vår ansvarlige for datavern er tilgjengelig for spørsmål, forslag eller klager.

Status 23.05.2018