Disclaimer

Modellene på dette nettstedet viser utstyret til norge!

All informasjon på denne nettsiden henviser til produkter som er oppført her, og gjelder ikke for andre produkter i Eura Mobil. Modellene som er avbildet i denne brosjyren, viser utstyret i Tyskland. De inneholder delvis også spesialutstyr og tilbehør som ikke er inkludert i standard leveringsomfang. Alle vektangivelser er verdier med en svingningsvariasjon på +/- 5 prosent. I forskjellige land er avvik fra de beskrevne modellvarianten mulig på grunn av lovfestede bestemmelser Skaff deg informasjon om det nøyaktige omfanget og leveringsprogrammet for modellspesifikt samt modelluavhengig utstyr hos din Eura Mobil-forhandler. Feil på og endringer i konstruksjon, utstyr og spesialutstyr forbeholdes. Når denne brosjyren gis ut, mister alle tidligere kataloger sin gyldighet.

Generell informasjon om vektsituasjon ved bobiler

 • Spesialutstyr (tilleggsutstyr) øker målene i kjøreklar tilstand og reduserer bagasjeplassen. Vekten av tilleggsutstyret går fram av opplysningene i våre prospekter eller kan innhentes fra forhandleren/selgeren.
 • Maksimalt tillatt antall personer til enhver tid er avhengig av vekt og akselbelastning. Det kan reduseres ved montering av spesialutstyr (=spesialutstyr/tilleggsutstyr) og tilbehør, slik at noen av sitteplassene ikke kan brukes til fordel for mer bagasje. Hvis alle sitteplasser skal brukes, må det delvis gis avkall på bagasje. Teknisk tillatt total masse samt akselbelastninger må ikke overskrides.
 • Bagasjemulighetene reduseres ved montering av spesialutstyr (=spesialutstyr/tilleggsutstyr) og tilbehør. I tillegg er bagasjemuligheten ikke bare avhengig av massen i kjøreklar tilstand, kjøretøyets faktiske masse, men også vekten av tilbehøret og teknisk tillatt total masse, men også av de aktuelle akselbelastningene. Forutsetningen for utnyttelse av kjøretøyteknisk mulig bagasje er en tilsvarende, akselbelastningsavhengig fordeling av lasten.
 • Massen av kjøretøyet i kjøreklar tilstand iht. art. 2.nr.4.a)VO(EU) 123072012, hvis ikke annet er fastsatt, er definert som:
  • Kjøretøyets masse med standardutstyr iht.opplysnigner fra produsenten (inkl. verktøy).
  • + Drivstofftank fylt opp til 90 %
  • + 75 kg (vekten av føreren)
  • + Aluminiumsflaske for flytende gass (11 kg fyllmengde) opp til 90 % fylt (tilsvarer 18 kg totalvekt).
  • + Ferskvannstank opp til 90 % fylt (kapasiteten til ferskvannstanken er begrenset til 25 liter ferskvann under kjøring hvis det er planlagt teknisk*)
  • + Ferskvannvarmer fylt opp til 90 %
  • = Masse i kjøreklar tilstand

Teknisk tillatt total masse iht. art. 2, nr.7 VO (EU) 1230/2012 er definert som: Maksimal masse for kjøretøyet, oppgitt av produsenten for lastet kjøretøy.

Maksimal tilleggslast i henhold til opplysningene i katalogen, er definert som: Teknisk tillatt total masse — Masse i kjøreklar tilstand = Maksimalt mulig tilleggslast

*  Ferskvannstankens kapasitet iht. vedl. V. del A, nr. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 er begrenset til 20 liter (anbefalt fylling under kjøring) av en overløpsventil avhengig av kjøretøymodell