Coronaepidemin: förlängning av registreringstiden för täthetskontrollen

Coronaepidemin: förlängning av registreringstiden för täthetskontrollen

Förlängning av registreringstiden för täthetskontrollen:

Ingen har väl undgått att notera hur coronaviruset (COVID-19) sprids över världen och påverkar vårt vanliga liv, och även våra gemensamma kunders manöverutrymme.

För att inte utsätta kunderna för några onödiga risker, har vi justerat villkoren för registreringen av täthetskontrollen:

Enligt våra garantivillkor ska täthetskontrollen utföras en gång per år med beaktande av våra respektive tidsfrister.

Denna årslånga tidsfrist börjar med datumet för första registreringen.

För registreringen av täthetskontroller, lämnar vi som tidigare en tidsfrist på totalt fem månader för registreringen (tidigast tre månader före förfallodatumet, samt senast två månader efter förfallodatumet).

På grund av Coronaepidemin utökar vi från och med nu registreringstiden för alla täthetskontroller som förfaller mellan den 2020-03-16 och 2020-06-16 med ytterligare tre månader.

Efter att denna undantagsregel löpt ut, gäller åter våra vanliga villkor för täthetsgarantin.

Tillbaka

Eura Mobil GmbH
Eura Mobil GmbH