Dataskydd

Ändra cookie-inställningar

Allmänt

Vi är glada över att du besöker våra sidor och intresserar dig för våra tjänster. Eura Mobil GmbH tar frågor om dataskydd på yttersta allvar och vill att du ska kunna känna dig trygg när du tittar på vårt sortiment. Vi är angelägna om att skydda dina personuppgifter, vilket vi även beaktar vi alla våra affärsprocesser. Vår webbplats kan innehålla länkar till andra leverantörer som inte omfattas av denna dataskyddsdeklaration. Vi kan tyvärr inte påverka om andra leverantörer följer dataskyddsrättsliga bestämmelser eller inte. Därför måste du informera dig om respektive dataskyddsbestämmelser om du klickar på sådana länkar och besöker andra webbsidor. Vi kontrollerar endast de sidor som vi länkar till ibland. Om det skulle förekomma otillåtet innehåll på dessa sidor, tar vi avstånd från detta och ansvarar inte heller för ev. följder.

Vi behandlar endast dina personuppgifter om du gett oss ditt uttryckliga medgivande enligt art. 6 stycke 1 lit. a GDPR, om tillämpliga lagar tillåter databehandling eller om vi måste detta av juridiska skäl. Följande dataskyddsinformation omfattas av tillämpliga regler enligt Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) men även reglerna i EU-dataskyddsförordningen (GDPR). Här vill vi passa på att informera om vilka av dina personuppgifter som vi registrerar, för vilka ändamål som vi registrerar uppgifterna samt hur vi hanterar dina personuppgifter. Eftersom detta är viktig information ber vi dig att noga läsa igenom denna dataskyddsdeklaration i lugn och ro. Vi lämnar inte ut några personuppgifter till tredjepart utanför koncernen om du inte uttryckligen gett ditt medgivande enligt art. 6 stycke 1 lit. a GDPR, eller om tillämpliga lagar tillåter eller tvingar oss att lämna ut uppgifterna, t.ex. för att uppfylla ett avtal enligt art. 6 stycke 1 lit. b GDPR.

Ansvarigt ställe

I följande avsnitt informerar vi ingående om hur vi hos Eura Mobil GmbH behandlar dina personuppgifter.

Ansvarigt ställe för att samla in, behandla och använda dina personuppgifter enligt GDPR och BDSG är Eura Mobil GmbH, Kreuznacher Straße 78, 55576 Sprendlingen.

Om du vill att Eura Mobil GmbH slutar att samla in, behandla eller använda dina personuppgifter, helt eller delvis, i enlighet med dessa dataskyddsbestämmelser, kan du när som helst begära detta via e-post, fax eller ett vanligt brev med hjälp av följande kontaktuppgifter:

Eura Mobil GmbH
Kreuznacher Strasse 78
D-55576 Sprendlingen
Tyskland
datenschutzbeauftragter@euramobil.de

Du kan även när som helst och utan kostnad få information om vilka av dina personuppgifter som vi lagrar. Du kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud via e-post datenschutzbeauftragter@euramobil.de om du har synpunkter eller frågor som avser dataskydd. Vi hjälper dig gärna så snart som möjligt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via post på, Kreuznacher Straße 78, 55576 Sprendlingen eller via e-post på datenschutzbeauftragter@euramobil.de .

Informationsplikt enligt art. 13 GDPR

När du använder vår webbplats

När du använder vår webbplats sparar vi som standard de 2 bytes som inleder din IP-adress, som du i förväg fått automatiskt tilldelade av din Internetleverantör. Sedan sparar vi den webbsida från vilken du besökte oss, och de sidor på vår webbplats som du besöker, samt datum och varaktigheten på ditt besök. Av säkerhetstekniska skäl, särskilt för att skydda vår server mot ev. angrepp, sparas dessa uppgifter endast en kortare tid. Det är inte möjligt att spåra enskilda personer utifrån dessa uppgifter. Senast efter sju dagar anonymiseras uppgifterna till domän-nivå genom att IP-adressen kortas ned. Sedan är det inte längre är möjligt att koppla uppgifterna till enskilda användare. Denna behandling utförs på grund av ett berättigat intresse enligt art. 6 stycke 1 lit. f GDPR.

Vi anlitar Host Europe GmbH, Hansestrasse 111, 51149 Köln, Germany som vår webbplatsoperatör. För att skydda sin egen infrastruktur sparar denna operatör följande uppgifter i åtkomst-/FTP-loggar:

 • IP-adressen
 • Datum
 • Tiden
 • Sidor som öppnats
 • Protokoll
 • Statuskoder
 • Länkande sidor
 • Användaragenten

Behandlingen av personuppgifterna utförs på grund av ett berättigat intresse enligt art. 6 stycke 1 lit. f GDPR. Felloggar som registrerar sidöppningar med fel, raderas efter sju dagar. De av webbserverns åtkomstloggar som registrerar vilka sidor som har öppnats, sparas endast anonymiserade. För detta raderas de sista tre siffrorna.

När du kontaktar oss

Vi behandlar och sparar även dina personuppgifter när du kontaktar oss via e-post. När du kontaktar oss via ett e-postmeddelande, godkänner du att vi behandlar de uppgifter som du skickar till oss (t.ex. din e-postadress och ditt namn) för att kunna besvara din förfrågan, och för att Eura Mobil GmbH ska kunna kontakta dig i enlighet med art. 6 stycke 1 lit. b GDPR. Dessa uppgifter lämnas inte vidare till tredjepart och raderas utan dröjsmål efter att vi besvarat din förfrågan, om inte din förfrågan används för ytterligare ändamål. Vi vill i detta sammanhang påtala att det kan förekomma säkerhetsluckor vid dataöverföring via Internet (t.ex. kommunikation via e-post). Det är inte möjligt att fullständigt hindra tredjepart från att få åtkomst till uppgifter.

Vi behandlar och sparar även dina personuppgifter när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär. När du skickar iväg kontaktformuläret, godkänner du att vi behandlar de uppgifter som du skickar till oss (t.ex. din e-postadress och ditt namn) för att kunna besvara din förfrågan, och för att Eura Mobil GmbH ska kunna kontakta dig i enlighet med art. 6 stycke 1 lit. b GDPR. Dessa uppgifter lämnas inte vidare till tredjepart och raderas utan dröjsmål efter att vi besvarat din förfrågan, om inte din förfrågan medför ytterligare användningsändamål.

Katalogbeställningar

Om du beställer en aktuell katalog eller en aktuell prislista via vår webbplats, sparar och behandlar vi de personuppgifter som du lämnar. När du skickar iväg din beställning, godkänner du att vi behandlar de uppgifter som du skickar till oss (ditt namn och adressinformation) för att Eura Mobil GmbH ska kunna skicka katalogen till dig i enlighet med art. 6 stycke 1 lit. b GDPR. De aktuella uppgifterna skickas till vårt transportföretag så att beställningen kan slutföras. Dina uppgifter lämnas inte vidare till tredjepart, bortsett från ovannämnda ändamål. När katalogen har skickats till dig, raderas dina personuppgifter, om inte din förfrågan medför ytterligare användningsändamål.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, behandlar vi endast din e-postadress för marknadsföringsändamål om du gett ditt uttryckliga medgivande till detta i enlighet med art. 6 stycke 1 lit. a GDPR. Efter att du skickat din e-postadress till oss, skickar vi en aktiveringslänk till dig. Klicka på länken för att bli registrerad för våra utskick av nyhetsbrev. På så sätt får du återkommande information om våra nya produkter, särskilda kampanjer eller evenemang för marknadsföringsändamål. Du kan när som helst och kostnadsfritt avsluta din prenumeration. Klicka på ”Avsluta prenumeration” längst ned på e-postmeddelandet eller skicka ett meddelande till oss.

Eura Mobil Card

Som kund kan du ansöka om ett Eura Mobil Card, som vi skapar åt dig om du lämnar ditt uttryckliga medgivande för detta i enlighet med art. 6 stycke 1 lit. a GDPR. För detta behandlar vi de uppgifter som du har lämnar för at kontrollera och skapa ditt Eura Mobil Card. Du åtjnuter följande fördelar med ditt Eura Mobil Card:

 • 10 % rabatt hos utvalda samarbetspartners, t.ex. campingplatser
 • Rabatter på kundevenemang hos Eura Mobil
 • Exklusiva evenemang för dig som har ett Eura Mobil Card
 • Du får Eura Mobil kundjournaler hemskickade utan kostnad
 • Nyhetsbrev via e-post
 • Nyckelförlust-service

Du kan när som helst och kostnadsfritt avsluta ditt medgivande, om inte tillämpliga lagar medger databehandling t.ex. för att vi ska kunna uppfylla ett avtal enligt art. 6 stycke 1 lit. b GDPR, eller om uppgifterna lyder under en lagstadgad arkiveringsskyldighet.

Rekrytering

När du skickar in din anställningsansökan med respektive underlag, tillhandahåller du dina personuppgifter till Eura Mobil GmbH med syftet att söka en respektive tjänst enligt art. 6 stycke 1 lit. b GDPR. Vi behandlar dina uppgifter i våra system. Under rekryteringen behandlar vi följande personuppgifter som t.ex. för- och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer, ansökan, personligt brev, CV, betyg, referenser samt uppgifter från anställningsintervjun. Vi sparar, analyserar, behandlar eller vidarebefordrar endast dessa uppgifter internt inom ramen för din anställningsansökan. De finns åtkomliga för medarbetare från personalavdelningen och personer i ledande befattning från respektive avdelning. Under inga omständigheter lämnar vi ut dina personuppgifter till företag eller personer utanför Forster Reisemobile, eller använder dem för andra ändamål. Uppgifterna kan behandlas för statistiska ändamål (t.ex. rapporter). Det är i såna fall inte möjligt att spåra enskilda personer. Vi sparar dina uppgifter i vårt rekryteringssystem tills rekryteringen har avslutats, men dock inte längre än 6 månader. Vi sparar endast dina uppgifter under en längre tid, om du gett ditt uttryckliga medgivande till detta i enlighet med art. 6 stycke 1 lit. a GDPR. Vi sparar i såna fall dina personuppgifter (för- och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer, ansökan, personligt brev, CV, betyg, referenser samt uppgifter från anställningsintervjun) utförs under en period på två år. Vi gör detta för att kunna kontakta dig vid ett senare tillfälle avseende kommande ansökningar med beaktande av företagets rekrytering av personal. Du kan när som helst och kostnadsfritt avsluta ditt medgivande om du lämnat ditt medgivande till detta. Dina uppgifter raderas fullständigt efter att den ovannämnda tidsfristen löpt ut.

När du påbörjar din anställning hos vår koncern, sparar vi dina personuppgifter, eller vid behov ett utdrag av dessa i din personalakt.

Åldersgräns

Vi samlar inte in några personuppgifter från omyndiga personer under 16 år. Vi registrerar inte medvetet eller avsiktligen några uppgifter som avser barn. Behandling av personuppgifter från omyndiga personer är endast tillåtet om målman lämnat sitt medgivande. Om du som målsman misstänker att vi registrerat personuppgifter från ditt barn, kan du meddelade detta till oss via datenschutzbeauftragter@euramobil.de . Vi raderar uppgifterna fullständigt.

Deltagande i lotterier

När du deltar i något av våra lotterier, lämnar du ditt medgivande till av vi behandlar dina personuppgifter, i enlighet med art. 6 stycke 1 lit. a GDPR. Vi behandlar endast dina uppgifter för att kunna slutföra lotteriet (t.ex. fastställa vinnare och skicka meddelande om ev. vinster via post) och de raderas efter att lotteriet avslutats, om inte rättsliga bestämmelser medger att uppgifterna behandlas på ett annat sätt.

Säkerhet

Eura Mobil GmbH vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de av dina personuppgifter som vi administrerar mot manipulation, förlust, förstörelse samt åtkomst av obehöriga personer. Vi förbättrar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med den senaste tekniska utvecklingen.

Säker dataöverföring

Vi överför endast dina personuppgifter i krypterad form. Detta gäller för hela vår webbplats. Vi använder här kodningssystemet SSL (Secure Socket Layer).

Cookies

Eura Mobil GmbH använder cookies, för att kunna följa besökarna preferenser och anpassa webbsidorna på ett optimalt sätt. Användningen av cookies sker med utgångspunkt i art. 6 stycke 1 mening 1 lit. f. GDPR. Cookies är små textfiler som sparas på din hårddisk. Detta förenklar navigeringen och bidrar till att göra vår webbsajt mer användarvänlig. Cookies hjälper oss även att identifiera särskilt populära områden från vårt Internetsortiment. På så sätt kan vi anpassa innehållet på våra Internetsidor riktat efter dina behov, och på så sätt förbättra vårt utbud åt dig. Cookies kan användas för att fastställa om din dator redan har använts för att kommunicera med våra sidor. Vi identifiera normalt allt respektive cookie på din dator. Personuppgifter som t.ex. ovannämnda uppgifter kan sparas i en cookie, t.ex. fär att underlätta en skyddad Internetåtkomst, så att du inte måste ange ditt användar-ID och lösenord varje gång du loggar in.

Du kan självfallet även besöka vår webbplats utan några cookies. De flesta webbläsare godkänner cookies automatiskt. Du kan förhindra att vi sparar cookies på din hårddisk genom att välja ”inte godkänna några cookies” i dina webbläsarinställningar. Se anvisningarna från webbläsarens tillverkare för detaljerad information. Du kan när som helst radera sådana cookies som sparats på din dator. Om du inte godkänner några cookies kan detta medföra att du inte kan använda alla funktioner eller tjänster.

Användning av Google Analytics

Dessa webbsidor använder Google Analytics, en webbanalystjänsten från Google Inc. (”Google”). Användningen av cookies sker med utgångspunkt i art. 6 stycke 1 mening 1 lit. f. GDPR. Google Analytics använder ”cookies”, dvs. textfiler som sparas på din dator, och gör det möjligt för oss att analysera hur du använder vår webbplats. Den information om hur du använt vår webbplats som skapats av cookies, t.ex.

 • Webbläsartyp och -version,
 • Ditt operativsystem,
 • Hänvisande URL (den sida som du besökte innan),
 • Värdnamn på datorn som hämtar informationen (IP-adressen),
 • Tid för serverförfrågan,

överförs normalt till någon av Googles servrar i USA där den sparas. Den IP-adress som överförs till Google Analytics från din webbläsare samkörs inte med Googles andra uppgifter. Vi har dessutom utökat Google Analytics med koden ”anonymizeIP” på denna webbplats. Detta garanterar att din IP-adress anonymiseras så att alla uppgifter samlas in anonymt. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till någon av Googles servrar i USA där den kortas ned.

Google som agerar på uppdrag av vår webbadministratör, använder denna information för att analysera hur du använder vår webbsajt, för att sammanställa rapporter om webbsideaktiviteter och för att utföra andra tjänster som är kopplade till webbside- och Internetanvändningen åt webbplatsens administratör. Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra motsvarande inställningar i din webbläsare. Vi vill dock påtala att du i såna fall ev. inte kan använda alla funktioner på webbsidan fullt ut.

Du kan även förhindra att de uppgifter som sparas i cookies när du använder våra webbsidor (inkl. din IP-adress) registreras eller behandlas av Google genom att du laddar ned och installerar följande webbläsartillägg som finns tillgänglig på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Som alternativ till detta webbläsartillägg, särskilt på mobila enheter, kan du även förhindra att Google Analytics registrerar dina uppgifter genom att klicka på denna länk: Inaktivera Google Analytics. Då registreras en opt-out-cookie som förhindrar att dina uppgifter registreras när du besöker webbsidan vid ett senare tillfälle. Opt-out-cookien gäller endast för denna webbläsare och endast för denna webbplats och sparas på din enhet. Om du raderar opt-out-cookien, måste du spara opt-out-cookien en gång till. Du hittar mer information om opt-out-cookies på: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=de#disable.

Vi använder även Google Analytics för att analysera data från double-click-cookies och AdWords för statistiska ändamål. Om du inte vill detta inaktiverar du denna funktion i Google annonsinställningar (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de).

Du hittar mer information om dataskydd i samband med Google Analytics i Google Analytics-hjälpen (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

Användning av Google-Tag-Manager

Denna webbplats använder Google Tag Manager. Google Tag Manager är ett verktyg som gör det möjligt att administrera webbplatstaggar från ett och samma gränssnitt. Själva Tag Manager-verktyget (som för in taggarna) är en cookiefri domän som inte samlar in några personuppgifter. Verktyget aktiverar även andra taggar som i sin tur ev. kan samla in uppgifter.  Google Tag Manager har inte åtkomst till dessa data. Om en inaktivering utförts på domän- eller cookienivå, så kvarstår den för alla spårningstaggar, om dessa implementeras med Google Tag Manager.

Användning av Google Maps

Denna webbplats använder Google för att visa interaktiva kartor och för att skapa vägbeskrivningar. Google Maps är en karttjänst från Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Användningen av cookies sker med utgångspunkt i art. 6 stycke 1 mening 1 lit. f. GDPR. När du använder Google Maps kan information om användningen av vår webbplats inklusive din IP-adress och den (start-)adress som du anger inom ramen för vägbeskrivningsfunktionen överföras till USA.När du öppnar någon av våra Internetsidor som innehåller Google Maps, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Googles servrar. Kartinnehållet skickas från Google direkt till din webbläsare och byggs in i den aktuella webbsidan. På så sätt kan vi inte påverka omfånget av de uppgifter som Google samlar in på detta sätt. I enlighet med den information som vi för närvarande har är dessa lägst följande uppgifter:

 • Datum och tid för ditt besök på den berörda webbsidan,
 • Internetadressen eller den öppnade sidans URL,
 • IP-adressen
 • Den (start-)adress som du anger inom ramen för vägbeskrivningsfunktionen.

Vi kan inte påverka hur Google behandlar och använder dessa uppgifter och ansvarar därför inte heller för detta.

Om du inte vill att Google samlar in, behandlar eller använder dina personuppgifter via våra webbsidor, kan du inaktivera JavaScript i dina webbläsarinställningar. I såna fall kan du dock inte använda kartfunktionen.

Du hittar mer information om ändamålet och omfattningen av insamlingen, behandlingen och användningen av personuppgifter hos Google samt dina rättigheter och möjligheter till inställningar för att skydda ditt privatliv hos Googles Dataskyddsinformation .

Genom att du använder vår webbplats godkänner du att Google behandlar dina personuppgifter som hämtats in på det sätt och till det syfte som beskrivs ovan.

Sociala medier

Användning av knappar från sociala medier

Av dataskyddsskäl har vi inte byggt in några insticksprogram från sociala medier på vår webbplats. Därför överförs inte några uppgifter till sociala medie-tjänster som t.ex. Facebook eller Youtube när du öppnar våra sidor. På så sätt får inte tredjepart tillgång till några profiler. De angivna länkarna är små bildfiler med länkar till de respektive sociala nätverkens webbsidor. Här lämnar du vår webbplats och länkas vidare till respektive sociala nätverks företagssida.

Användning av Youtube-insticksprogram

På våra Internetsidor finns det minst ett insticksprogram från Youtube, som tillhör Google Inc., med säte i San Bruno/Kalifornien, USA. Vi använder den dataskyddsvänliga no-cookie-varianten för att bädda in våra filmer.

Så snart som du klickar på en Youtube-film på vår webbplats för att titta på den, upprättas en anslutning till Youtubes servrar, eftersom denna sidan har ett Youtube-insticksprogram. Här får Youtube-servern information om vilken specifik sida på vår webbplats som du har besökt. Om du samtidigt är inloggad på ditt Youtubekonto gör du det möjligt för Youtube att spåra ditt surfbeteende direkt med din personliga profil. Du kan förhindra denna spårning om du först loggar ut från ditt Youtubekonto. Du hittar mer information om hur Youtube samlar in och använder dina personuppgifter i Youtubes egen dataskyddsinformation.

Den berörda personens rättigheter

Enligt respektive gällande juridiska förutsättningar har du följande rättigheter:

Om du lämnat ditt medgivande till att vi behandlar dina personuppgifter kan du när som helst upphäva detta medgivande. Om du upphäver ditt medgivande påverkas inte den rättsliga giltigheten hos databehandling som vi utfört efter ditt medgivande. Dina uppgifter sparas ända tills du upphäver ditt medgivande. Samma gäller för de fall där du upphäver de medgivanden som du lämnat till oss före 2018-05-25 när GDPR började att gälla.

Enligt art. 15 GDPR har du rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som vi lagrar. Enligt art. 15 GDPR har du även rätt att få korrigera eller komplettera de personuppgifter som vi redan lagrar. Enligt art. 17 GDPR har du dessutom rätt till radering av de av dina uppgifter som vi lagrar hos oss om det inte föreligger några lagstadgade lagringsskyldigheter och ev. rätten till att begränsa behandlingen av dina uppgifter enligt art. 18 GDPR. Du har även rätten till att flytta dina uppgifter enligt art. 20 GDPR, dvs. att vi lämnar ut uppgifterna i ett strukturerat, kompatibelt format, samt rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet.

Om vi behandlar vi dina uppgifter för att tillvarata ett berättigat intresse enligt art. 6 stycke 1 mening 1 lit. F) GDPR (EU), har du rätt att när som helst begära att vi slutar behandla dina personuppgifter enligt art. 21 GDPR, om det föreligger särskilda skäl till detta utifrån dina personliga förhållanden.

Kontakta vårt dataskyddsombud om du vill tillvarata någon av ovannämnda rättigheter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor, synpunkter eller klagomål.

Version 2018-05-23