Dataskydd

Ändra cookie-inställningar

Allmänt

Vi är glada över att du besöker våra sidor och intresserar dig för våra tjänster. Eura Mobil GmbH tar frågor om dataskydd på yttersta allvar och vill att du ska kunna känna dig trygg när du tittar på vårt sortiment. Vi är angelägna om att skydda dina personuppgifter, vilket vi även beaktar vi alla våra affärsprocesser. Vår webbplats kan innehålla länkar till andra leverantörer som inte omfattas av denna dataskyddsdeklaration. Vi kan tyvärr inte påverka om andra leverantörer följer dataskyddsrättsliga bestämmelser eller inte. Därför måste du informera dig om respektive dataskyddsbestämmelser om du klickar på sådana länkar och besöker andra webbsidor. Vi kontrollerar endast de sidor som vi länkar till ibland. Om det skulle förekomma otillåtet innehåll på dessa sidor, tar vi avstånd från detta och ansvarar inte heller för ev. följder.

Vi behandlar endast dina personuppgifter om du gett oss ditt uttryckliga medgivande enligt art. 6 stycke 1 lit. a GDPR, om tillämpliga lagar tillåter databehandling eller om vi måste detta av juridiska skäl. Följande dataskyddsinformation omfattas av tillämpliga regler enligt Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) men även reglerna i EU-dataskyddsförordningen (GDPR). Här vill vi passa på att informera om vilka av dina personuppgifter som vi registrerar, för vilka ändamål som vi registrerar uppgifterna samt hur vi hanterar dina personuppgifter. Eftersom detta är viktig information ber vi dig att noga läsa igenom denna dataskyddsdeklaration i lugn och ro. Vi lämnar inte ut några personuppgifter till tredjepart utanför koncernen om du inte uttryckligen gett ditt medgivande enligt art. 6 stycke 1 lit. a GDPR, eller om tillämpliga lagar tillåter eller tvingar oss att lämna ut uppgifterna, t.ex. för att uppfylla ett avtal enligt art. 6 stycke 1 lit. b GDPR.

Ansvarigt ställe

I följande avsnitt informerar vi ingående om hur vi hos Eura Mobil GmbH behandlar dina personuppgifter.

Ansvarigt ställe för att samla in, behandla och använda dina personuppgifter enligt GDPR och BDSG är Eura Mobil GmbH, Kreuznacher Straße 78, 55576 Sprendlingen.

Om du vill att Eura Mobil GmbH slutar att samla in, behandla eller använda dina personuppgifter, helt eller delvis, i enlighet med dessa dataskyddsbestämmelser, kan du när som helst begära detta via e-post, fax eller ett vanligt brev med hjälp av följande kontaktuppgifter:

Eura Mobil GmbH
Kreuznacher Strasse 78
D-55576 Sprendlingen
Tyskland
[email protected]

Du kan även när som helst och utan kostnad få information om vilka av dina personuppgifter som vi lagrar. Du kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud via e-post [email protected] om du har synpunkter eller frågor som avser dataskydd. Vi hjälper dig gärna så snart som möjligt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via post på, Kreuznacher Straße 78, 55576 Sprendlingen eller via e-post på [email protected] .

Informationsplikt enligt art. 13 GDPR

När du använder vår webbplats

När du använder vår webbplats sparar vi som standard de 2 bytes som inleder din IP-adress, som du i förväg fått automatiskt tilldelade av din Internetleverantör. Sedan sparar vi den webbsida från vilken du besökte oss, och de sidor på vår webbplats som du besöker, samt datum och varaktigheten på ditt besök. Av säkerhetstekniska skäl, särskilt för att skydda vår server mot ev. angrepp, sparas dessa uppgifter endast en kortare tid. Det är inte möjligt att spåra enskilda personer utifrån dessa uppgifter. Senast efter sju dagar anonymiseras uppgifterna till domän-nivå genom att IP-adressen kortas ned. Sedan är det inte längre är möjligt att koppla uppgifterna till enskilda användare. Denna behandling utförs på grund av ett berättigat intresse enligt art. 6 stycke 1 lit. f GDPR.

Vi anlitar Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany som vår webbplatsoperatör. För att skydda sin egen infrastruktur sparar denna operatör följande uppgifter i åtkomst-/FTP-loggar:

 • IP-adressen
 • Datum
 • Tiden
 • Sidor som öppnats
 • Protokoll
 • Statuskoder
 • Länkande sidor
 • Användaragenten

Behandlingen av personuppgifterna utförs på grund av ett berättigat intresse enligt art. 6 stycke 1 lit. f GDPR. Felloggar som registrerar sidöppningar med fel, raderas efter sju dagar. De av webbserverns åtkomstloggar som registrerar vilka sidor som har öppnats, sparas endast anonymiserade. För detta raderas de sista tre siffrorna.

När du kontaktar oss

Vi behandlar och sparar även dina personuppgifter när du kontaktar oss via e-post. När du kontaktar oss via ett e-postmeddelande, godkänner du att vi behandlar de uppgifter som du skickar till oss (t.ex. din e-postadress och ditt namn) för att kunna besvara din förfrågan, och för att Eura Mobil GmbH ska kunna kontakta dig i enlighet med art. 6 stycke 1 lit. b GDPR. Dessa uppgifter lämnas inte vidare till tredjepart och raderas utan dröjsmål efter att vi besvarat din förfrågan, om inte din förfrågan används för ytterligare ändamål. Vi vill i detta sammanhang påtala att det kan förekomma säkerhetsluckor vid dataöverföring via Internet (t.ex. kommunikation via e-post). Det är inte möjligt att fullständigt hindra tredjepart från att få åtkomst till uppgifter.

Vi behandlar och sparar även dina personuppgifter när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär. När du skickar iväg kontaktformuläret, godkänner du att vi behandlar de uppgifter som du skickar till oss (t.ex. din e-postadress och ditt namn) för att kunna besvara din förfrågan, och för att Eura Mobil GmbH ska kunna kontakta dig i enlighet med art. 6 stycke 1 lit. b GDPR. Dessa uppgifter lämnas inte vidare till tredjepart och raderas utan dröjsmål efter att vi besvarat din förfrågan, om inte din förfrågan medför ytterligare användningsändamål.

Katalogbeställningar

Om du beställer en aktuell katalog eller en aktuell prislista via vår webbplats, sparar och behandlar vi de personuppgifter som du lämnar. När du skickar iväg din beställning, godkänner du att vi behandlar de uppgifter som du skickar till oss (ditt namn och adressinformation) för att Eura Mobil GmbH ska kunna skicka katalogen till dig i enlighet med art. 6 stycke 1 lit. b GDPR. De aktuella uppgifterna skickas till vårt transportföretag så att beställningen kan slutföras. Dina uppgifter lämnas inte vidare till tredjepart, bortsett från ovannämnda ändamål. När katalogen har skickats till dig, raderas dina personuppgifter, om inte din förfrågan medför ytterligare användningsändamål.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, behandlar vi endast din e-postadress för marknadsföringsändamål om du gett ditt uttryckliga medgivande till detta i enlighet med art. 6 stycke 1 lit. a GDPR. Efter att du skickat din e-postadress till oss, skickar vi en aktiveringslänk till dig. Klicka på länken för att bli registrerad för våra utskick av nyhetsbrev. På så sätt får du återkommande information om våra nya produkter, särskilda kampanjer eller evenemang för marknadsföringsändamål. Du kan när som helst och kostnadsfritt avsluta din prenumeration. Klicka på ”Avsluta prenumeration” längst ned på e-postmeddelandet eller skicka ett meddelande till oss.

Eura Mobil Card

Som kund kan du ansöka om ett Eura Mobil Card, som vi skapar åt dig om du lämnar ditt uttryckliga medgivande för detta i enlighet med art. 6 stycke 1 lit. a GDPR. För detta behandlar vi de uppgifter som du har lämnar för at kontrollera och skapa ditt Eura Mobil Card. Du åtjnuter följande fördelar med ditt Eura Mobil Card:

 • 10 % rabatt hos utvalda samarbetspartners, t.ex. campingplatser
 • Rabatter på kundevenemang hos Eura Mobil
 • Exklusiva evenemang för dig som har ett Eura Mobil Card
 • Du får Eura Mobil kundjournaler hemskickade utan kostnad
 • Nyhetsbrev via e-post
 • Nyckelförlust-service

Du kan när som helst och kostnadsfritt avsluta ditt medgivande, om inte tillämpliga lagar medger databehandling t.ex. för att vi ska kunna uppfylla ett avtal enligt art. 6 stycke 1 lit. b GDPR, eller om uppgifterna lyder under en lagstadgad arkiveringsskyldighet.

Rekrytering

När du skickar in din anställningsansökan med respektive underlag, tillhandahåller du dina personuppgifter till Eura Mobil GmbH med syftet att söka en respektive tjänst enligt art. 6 stycke 1 lit. b GDPR. Vi behandlar dina uppgifter i våra system. Under rekryteringen behandlar vi följande personuppgifter som t.ex. för- och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer, ansökan, personligt brev, CV, betyg, referenser samt uppgifter från anställningsintervjun. Vi sparar, analyserar, behandlar eller vidarebefordrar endast dessa uppgifter internt inom ramen för din anställningsansökan. De finns åtkomliga för medarbetare från personalavdelningen och personer i ledande befattning från respektive avdelning. Under inga omständigheter lämnar vi ut dina personuppgifter till företag eller personer utanför Forster Reisemobile, eller använder dem för andra ändamål. Uppgifterna kan behandlas för statistiska ändamål (t.ex. rapporter). Det är i såna fall inte möjligt att spåra enskilda personer. Vi sparar dina uppgifter i vårt rekryteringssystem tills rekryteringen har avslutats, men dock inte längre än 6 månader. Vi sparar endast dina uppgifter under en längre tid, om du gett ditt uttryckliga medgivande till detta i enlighet med art. 6 stycke 1 lit. a GDPR. Vi sparar i såna fall dina personuppgifter (för- och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer, ansökan, personligt brev, CV, betyg, referenser samt uppgifter från anställningsintervjun) utförs under en period på två år. Vi gör detta för att kunna kontakta dig vid ett senare tillfälle avseende kommande ansökningar med beaktande av företagets rekrytering av personal. Du kan när som helst och kostnadsfritt avsluta ditt medgivande om du lämnat ditt medgivande till detta. Dina uppgifter raderas fullständigt efter att den ovannämnda tidsfristen löpt ut.

När du påbörjar din anställning hos vår koncern, sparar vi dina personuppgifter, eller vid behov ett utdrag av dessa i din personalakt.

Åldersgräns

Vi samlar inte in några personuppgifter från omyndiga personer under 16 år. Vi registrerar inte medvetet eller avsiktligen några uppgifter som avser barn. Behandling av personuppgifter från omyndiga personer är endast tillåtet om målman lämnat sitt medgivande. Om du som målsman misstänker att vi registrerat personuppgifter från ditt barn, kan du meddelade detta till oss via [email protected] . Vi raderar uppgifterna fullständigt.

Deltagande i lotterier

Vi behandlar personuppgifter för personer som medverkar i tävlingar för att kunna arrangera tävlingar, bl.a. för att kunna fastställa om du har rätt att delta samt för att kunna utse och kontakta vinnarna. Behandlingens rättsliga grund är att uppfylla detta skuldförhållande enligt art. 6 stycke 1 lit. b GDPR. Dina personuppgifter lämnas inte vidare, om inte detta krävs för att tävlingen ska kunna utföras. Efter att vinnaren korats raderas normalt alla behandlade personuppgifter inom 90 dagar om inte någon annan behandling av uppgifterna tillåts i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter.

Säkerhet

Eura Mobil GmbH vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de av dina personuppgifter som vi administrerar mot manipulation, förlust, förstörelse samt åtkomst av obehöriga personer. Vi förbättrar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med den senaste tekniska utvecklingen.

Säker dataöverföring

Vi överför endast dina personuppgifter i krypterad form. Detta gäller för hela vår webbplats. Vi använder här kodningssystemet SSL (Secure Socket Layer).

Cookies

Eura Mobil GmbH använder cookies, för att kunna följa besökarna preferenser och anpassa webbsidorna på ett optimalt sätt. Vi använder cookies för att individanpassa innehåll och annonser, erbjuda funktioner för sociala medier och kunna analysera besöken på våra webbsidor. Genom ditt medgivande (som du när som helst kan upphäva) överför vi även uppgifter till externa tjänsteleverantörer, även utanför det europeiska marknadsområdet. Detta inkluderar även ditt medgivande enligt art. 49 stycke 1 lit a) GDPR.

Du kan när som helst ändra dina inställningar för databehandlingen. Du kan ändra dina inställningar här:

Ändra cookie-inställningar

Cookies är små textfiler som används av Internetsidor för att förbättra besökarnas användarupplevelse.

I enlighet med tillämplig lagstiftning får vi spara cookies på din enhet om dessa krävs för att du ska kunna använda våra sidor. För alla andra typer av cookies behöver vi ditt medgivande.

Denna sida använder olika typer av cookies. Vissa cookies som visas på våra sidor placeras av externa leverantörer.

Du kan självfallet även besöka vår webbplats utan några cookies. De flesta webbläsare godkänner cookies automatiskt. Du kan förhindra att vi sparar cookies på din hårddisk genom att välja ”inte godkänna några cookies” i dina webbläsarinställningar. Se anvisningarna från webbläsarens tillverkare för detaljerad information. Du kan när som helst radera sådana cookies som sparats på din dator. Om du inte godkänner några cookies kan detta medföra att du inte kan använda alla funktioner eller tjänster.

3D-rundvandringar

Vår webbplats erbjuder virtuella rundvandringar som är inbäddade via portalen my.matterport.com. Operatören för denna portal är Matterport, Inc., 352 E. Java Dr. Sunnyvale, CA 94089, USA. Matterport agerar som personuppgiftsbiträde i enlighet med art. 28 GDPR.

För att kunna erbjuda virtuella rundvandringar behandlar vi dina personuppgifter. Användningen sker på så sätt för att visa upp vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 stycke 1 lit. f GDPR.

Vi behandlar följande av dina personuppgifter: Anslutningsdata (IP-adress, protokoll, tid, sidor som öppnats, statuskod, länkande sidor, användaragenten), platsinformation, information om din webbläsare och den enhet med vilken du upprättade anslutningen, samt information om hur du interagerar med rundvandringens funktioner (t.ex. vilka länkar som du klickar på).

Om du besöker våra sidor, som innehåller en sådan virtuell rundvandring, upprättas en anslutning till Matterports servrar. I detta fall får Matterports servrar information om vilka av våra webbsidor som du har besökt. Matterport får även tillgång till din IP-adress. Detta gäller även om du inte är inloggad hos Matterport eller om du inte har något konto hos Matterport. Den information som registreras av Matterport överförs till Matterports servrar utanför EEA (t.ex. USA, Schweiz, Indien och Filippinerna). På så sätt överförs uppgifterna till tredjeland i enlighet med art. 44 ff. GDPR. Europeiska unionens domstol betraktar USA som ett land med en otillräcklig dataskyddsnivå jämfört med standarden inom EU. För att skydda lagstadgade rättigheter för registrerade och effektiva rättsmedel, har vi tecknat standardavtalsklausuler med Matterport som en lämplig skyddsåtgärd enligt art. 46 GDPR. Det föreligger särskilt risk för att dina personuppgifter kan behandlas via amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, ev. även utan möjlighet till överklagan. Om du har ett Matterport-konto och är inloggad på detta, gör du det möjligt för Matterport att koppla ihop ditt surfbeteende direkt med din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt Matterportkonto.

När personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in, raderas dina uppgifter (i enlighet med art. 17 ff. GDPR).

Användning av Google Analytics

Dessa webbsidor använder Google Analytics, en webbanalystjänsten från Google Inc. Mountain View, USA (”Google”). Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur du använder vår webbplats.

Denna webbplats använder även Google Signals, en funktion från Google Analytics och på så sätt en tjänst från Google Inc. Mountain View, USA (Google). Google Signals behandlar sessionsdata från webbsidor och appar, som Google kopplar till användare som är inloggade på sitt Google-konto och har aktiverat anpassad marknadsföring. På så sätt uppdateras befintliga Google-Analytics-funktioner (marknadsföringsrapporter, remarketing, enhetsövergripande rapporter och rapporter om intressen och demografisk information), för att kunna få sammanfattade och anonymiserade data från dig. Google Signals använder här spårning över olika enheter, om data går att analysera enhetsövergripande.
Google Analytics och därmed förbundna Google Signals använder här även annan besökarinformation som t.ex. plats, sökförlopp och data om dina åtgärder på denna webbplats.

Den information om hur du använder vår webbsajt som sparas av cookies överförs normalt till någon av Googles servrar i USA och lagras där. Genom IP-anonymisering på denna webbsajt, kortas dock din IP-adress först ned av Google inom den Europeiska Unionens medlemsstater eller i andra stater i det europeiska marknadsområdet där detta avtal gäller. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till någon av Googles servrar i USA där den kortas ned. Vi vill informera om att denna webbsida har utökats med koden ”anonymizeIp” på Google Analytics för att säkerställa anonymiserad registrering av IP-adresser (så kallad IP-masking).

Europeiska unionens domstol betraktar USA som ett land med en otillräcklig dataskyddsnivå jämfört med standarden inom EU. Det föreligger särskilt risk för att dina personuppgifter kan behandlas via amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, ev. även utan möjlighet till överklagan. Om du klickar på ”Godkänn endast nödvändiga cookies”, äger den överföring som beskrivs ovan inte rum.

Google som agerar på uppdrag av vår webbadministratör, använder denna information för att analysera hur du använder vår webbsajt, för att sammanställa rapporter om webbsideaktiviteter och för att utföra andra tjänster som är kopplade till webbside- och Internetanvändningen åt webbadministratören. För detta använder Google alias. Google försäkrar att den IP-adress som överförs till Google Analytics från din webbläsare inte samkörs med Googles andra uppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter via Google Analytics och därmed förenad användning av funktionen Google Signals är ditt medgivande i Cookie Consent Manager enligt art. 49 stycke 1 lit a) GDPR.

Du kan även förhindra att de uppgifter som sparas i cookies när du använder våra webbsidor (inkl. din IP-adress) registreras eller behandlas av Google genom att du laddar ned och installerar följande webbläsartillägg som finns tillgänglig på följande länk:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Vi använder även Google Analytics för att analysera data från AdWords för statistiska ändamål. Om du inte vill detta inaktiverar du denna funktion i Google annonsinställningar (https://adssettings.google.com).

Alternativt kan du förhindra att Google Analytics registrerar dina uppgifter genom att sätta cookie-inställningarna för cookies för externa medier till inaktiv:

Ändra cookie-inställningar

Genom att du använder vår webbplats godkänner du att Google Analytics behandlar dina personuppgifter som hämtats in på det sätt och till det syfte som beskrivs ovan.

Användning av Google-Tag-Manager

Denna webbplats använder Google Tag Manager. Med hjälp av denna tjänst kan webbplatstaggar administreras via ett gränssnitt. Google Tool Manager implementerar normalt taggar. Detta innebär: Inga cookies används och några personuppgifter registreras inte. Google Tool Manager utlöser andra taggar som i sin tur registrerar uppgifter. Men Google Tag Manager har inte åtkomst till dessa uppgifter. Om en inaktivering utförts på domän- eller cookienivå, så kvarstår den för alla spårningstaggar, om dessa implementeras med Google Tag Manager.

Användning av Google Maps

Vi bäddar in kartor från tjänsten ”Google Maps” från leverantören Google. Till de uppgifter som behandlas ingår särskilt användarens IP-adress och platsinformation, som dock inte registreras utan ditt medgivande (normalt inom ramen för inställningarna på din mobila enhet). Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter via Google Maps är ditt medgivande i Cookie Consent Manager enligt art. 49 stycke 1 lit a) GDPR. När du använder Google Maps kan information om användningen av vår webbplats inklusive din IP-adress och den (start-)adress som du anger inom ramen för vägbeskrivningsfunktionen överföras till USA.När du öppnar någon av våra Internetsidor som innehåller Google Maps, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Googles servrar. Europeiska unionens domstol betraktar USA som ett land med en otillräcklig dataskyddsnivå jämfört med standarden inom EU. Det föreligger särskilt risk för att dina personuppgifter kan behandlas via amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, ev. även utan möjlighet till överklagan. Om du klickar på ”Godkänn endast nödvändiga cookies”, äger den överföring som beskrivs ovan inte rum.

Kartinnehållet skickas från Google direkt till din webbläsare och byggs in i den aktuella webbsidan. På så sätt kan vi inte påverka omfånget av de uppgifter som Google samlar in på detta sätt.

Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats: https://maps.google.se; Du hittar mer information om ändamålet och omfattningen av insamlingen, behandlingen och användningen av personuppgifter hos Google samt dina rättigheter och möjligheter till inställningar för att skydda ditt privatliv hos Googles dataskyddsinformation https://policies.google.com/privacy; Inställningar för att visa annonser: https://adssettings.google.com/authenticated.  Inaktivera JavaScript i din webbläsare för att inaktivera Google Maps. Vi vill dock påtala att du i såna fall inte kan använda kartvisningen. Alternativt kan du förhindra att Google Maps registrerar dina uppgifter genom att sätta cookie-inställningarna för cookies för externa medier till inaktiv:

Ändra cookie-inställningar

I såna fall kan du dock inte använda kartfunktionen. Genom att du använder vår webbplats godkänner du att Google behandlar dina personuppgifter som hämtats in på det sätt och till det syfte som beskrivs ovan.

Användning av Google reCAPTCHA

På denna webbplats använder vi funktionen reCAPTCHA från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (Google). Denna funktion har som främsta syfte att kontrollera om en inmatning utförs av en fysisk person eller med uppsåt genom maskinell eller automatiserad behandling. Denna tjänst omfattar överföringen av IP-adressen och ev. ytterligare uppgifter till Google som behövs för tjänsten reCAPTCHA.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter via Google reCAPTCHA är ditt medgivande i Cookie Consent Manager enligt art. 49 stycke 1 lit a) GDPR. Syftet med behandlingen är att fastställa individuellt ansvar på Internet och förhindra missbruk och spam. Inom ramen för användningen av Google reCAPTCHA kan även personuppgifter överföras till servrar hos Google LLC. i USA. Europeiska unionens domstol betraktar USA som ett land med en otillräcklig dataskyddsnivå jämfört med standarden inom EU. Det föreligger särskilt risk för att dina personuppgifter kan behandlas via amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, ev. även utan möjlighet till överklagan. Du hittar mer information om Google reCAPTCHA samt Googles dataskyddsdeklaration på:

https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/

Om du klickar på ”Godkänn endast nödvändiga cookies”, äger den överföring som beskrivs ovan inte rum.

Inaktivera JavaScript i din webbläsare för att inaktivera Google reCAPTCHA. Vi vill dock påtala att du i såna fall inte kan använda tjänsten. Alternativt kan du förhindra att Google reCAPTCHA registrerar dina uppgifter genom att sätta cookie-inställningarna för cookies för externa medier till inaktiv:

Ändra cookie-inställningar

I såna fall kan du dock inte använda verifieringen. Genom att du använder vår webbplats godkänner du att reCAPTCHA behandlar dina personuppgifter som hämtats in på det sätt och till det syfte som beskrivs ovan.

Sociala medier

Användning av knappar från sociala medier

Av dataskyddsskäl har vi inte byggt in några insticksprogram från sociala medier på vår webbplats. Därför överförs inte några uppgifter till sociala medie-tjänster som t.ex. Facebook eller Youtube när du öppnar våra sidor. På så sätt får inte tredjepart tillgång till några profiler. De angivna länkarna är små bildfiler med länkar till de respektive sociala nätverkens webbsidor. Här lämnar du vår webbplats och länkas vidare till respektive sociala nätverks företagssida.

Användning av Youtube

Våra webbsidor använder YouTube-knappen för det sociala nätverket YouTube, som drivs av YouTube LLC med huvudkontor 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA (YouTube).

Alla filmer som är inbäddade på vår webbplats visas i utökat dataskyddsläge när du öppnar sidan. Detta betyder att ingen YouTube inte hämtar eller sparar någon information om webbplatsens besökare, om de inte spelar upp videon. Först när du utför en aktivitet (klickar på en film) upprättas en anslutning till leverantören YouTube. I detta fall lämnar du ditt medgivande till att dina personuppgifter behandlas enligt art. 49 stycke 1 lit a i GDPR. Europeiska unionens domstol betraktar USA som ett land med en otillräcklig dataskyddsnivå jämfört med standarden inom EU. Det föreligger särskilt risk för att dina personuppgifter kan behandlas via amerikanska myndigheter för kontroll- och övervakningsändamål, ev. även utan möjlighet till överklagan. Om du klickar på ”Godkänn endast nödvändiga cookies”, äger den överföring som beskrivs ovan inte rum.

Du hittar mer information om ändamålet och omfattningen av insamlingen, behandlingen och användningen av personuppgifter hos leverantören samt dina rättigheter och möjligheter till inställningar för att skydda ditt privatliv hos Google https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Om du har ett konto hos YouTube och inte vill att YouTube samlar in information om dig via våra webbsidor och kopplar ihop dessa uppgifter med den kontoinformation som redan sparas hos YouTube, måste du först logga ut från YouTube innan du besöker våra webbsidor.

Du kan förhindra att YouTube registrerar dina uppgifter genom att sätta cookie-inställningarna för cookies för externa medier till inaktiv:

Ändra cookie-inställningar

I såna fall kan du inte titta på de aktuella filmerna. Genom att du använder vår webbplats godkänner du att YouTube behandlar dina personuppgifter som hämtats in på det sätt och till det syfte som beskrivs ovan.

Den berörda personens rättigheter

Enligt respektive gällande juridiska förutsättningar har du följande rättigheter:

Om du lämnat ditt medgivande till att vi behandlar dina personuppgifter kan du när som helst upphäva detta medgivande. Om du upphäver ditt medgivande påverkas inte den rättsliga giltigheten hos databehandling som vi utfört efter ditt medgivande. Dina uppgifter sparas ända tills du upphäver ditt medgivande. Samma gäller för de fall där du upphäver de medgivanden som du lämnat till oss före 2018-05-25 när GDPR började att gälla.

Enligt art. 15 GDPR har du rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som vi lagrar. Enligt art. 15 GDPR har du även rätt att få korrigera eller komplettera de personuppgifter som vi redan lagrar. Enligt art. 17 GDPR har du dessutom rätt till radering av de av dina uppgifter som vi lagrar hos oss om det inte föreligger några lagstadgade lagringsskyldigheter och ev. rätten till att begränsa behandlingen av dina uppgifter enligt art. 18 GDPR. Du har även rätten till att flytta dina uppgifter enligt art. 20 GDPR, dvs. att vi lämnar ut uppgifterna i ett strukturerat, kompatibelt format, samt rätt att lämna klagomål till en tillsynsmyndighet.

Om vi behandlar vi dina uppgifter för att tillvarata ett berättigat intresse enligt art. 6 stycke 1 mening 1 lit. F) GDPR (EU), har du rätt att när som helst begära att vi slutar behandla dina personuppgifter enligt art. 21 GDPR, om det föreligger särskilda skäl till detta utifrån dina personliga förhållanden.

Kontakta vårt dataskyddsombud om du vill tillvarata någon av ovannämnda rättigheter. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor, synpunkter eller klagomål.

Version 27/11/2020

Eura Mobil GmbH
Eura Mobil GmbH