Disclaimer

Modellerna på denna sida visar utrustningen för Sverige!

Alla uppgifter på denna webbplats gäller för de produkter som anges här och inte för andra produkter från Eura Mobil GmbH. De modeller som avbildas i denna broschyr visar utrustningen för Tyskland. De omfattar delvis även specialutrustning och tillbehör som inte ingår i standardutrustningen. Alla viktuppgifter har ett variationsintervall på +/- 5 procent. I vissa länder kan det förekomma avvikelser från de modellvarianter och utrustningsalternativ som beskrivs här, på grund av olika lagstiftning. Kontakta din Eura Mobil-återförsäljare mer information om exakt omfattning, tillgängligt sortiment och modelloberoende utrustning. Med reservation för misstag och ändringar i konstruktion, utrustning och extrautrustning. När den här broschyren ges ut upphör alla tidigare kataloger att gälla.

Allmän information om viktförhållanden hos husbilar

 • Specialutrustning (extrautrustning) ökar fordonets vikt i körklart skick och reducerar lastkapaciteten. Vikten på extrautrustningen framgår av uppgifterna i våra broschyrer. Du kan även fråga din handlare/säljare.
 • Det högsta tillåtna antal personer som anges påverkas av fordonets vikt och axellast. Om specialutrustning (= extrautrustning) och tillbehör installeras på fordonet, kan det högsta tillåtna antalet personer reduceras eftersom vissa sittplatser inte kan användas till förmån för högre lastkapacitet. Om alla sittplatser ska användas måste man delvis minska på lastkapaciteten. Den tekniskt tillåtna totalvikten samt axellasterna får inte överskridas.
 • Vid installation av specialutrustning (= specialutrustning/extrautrustning) och tillbehör reduceras lastkapaciteten. Lastkapaciteten påverkas inte bara av fordonets vikt i körklart skick, den faktiska fordonsvikten, vikten på tillbehör och den tekniskt tillåtna totalvikten, utan även av respektive axellast. Förutsättning för att kunna utnyttja den fordonstekniskt högsta lastkapaciteten är en optimal fördelning av axellasten.
 • Vikten i körklart tillstånd enl. art. 2 punkt 4.a)VO(EU) 123072012 om inget avvikande är reglerat, definierat som:
  • Fordonsvikten med standardutrustning enl. tillverkarens specifikationer (inkl. fordonets verktyg)
  • + Bränsletank fylld upp till 90 %
  • + 75 kg (förarens vikt)
  • + Gasolflaska i aluminium (11 kg påfyllningsmängd) fylld till 90 % (motsvarar 18 kg total vikt)
  • + Färskvattentank fylld till 90 % (färskvattentankens kapacitet begränsas till 25 liter färskvatten vid körning om detta uppfyller de tekniska kraven*)
  • + Färskvattenvärmare fylld upp till 90 %
  • = vikt i körklart tillstånd

Den tekniskt godkända totalvikten enl. art. 2, punkt 7 VO (EU) 1230/2012 anges som: Den maximalt angivna maximala vikten i lastat tillstånd som anges av tillverkaren.

Den maximala lastkapaciteten i enlighet med kataloguppgifterna definieras som: Tekniskt tillåten totalvikt – vikt i körklart tillstånd = maximal lastkapacitet

* Färskvattentankens kapacitet i.S.d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 beror på fordonsmodellen begränsad av överströmningsventil till 25 liter (rekommenderas vattenmängd vid körning)

Eura Mobil GmbH
Eura Mobil GmbH