Den første adressen for overvintring. Vintersikkerhet

For å gjøre reisen både maksimalt komfortabel og helt uavhengig, har alle Eura Mobil-bobiler vintersikker bordteknikk som er montert på en plassbesparende måte i den gjennomgående doble bunnen. Om sommeren er den doble bunnen i din Eura Mobil en godt temperert kjeller. Om vinteren gir gulvvarmeeffekten et behageligere inneklima.

  • Vannsystem med harde rør
  • Gjennomgående isolering
  • Dobbel isolering i gulvet
  • Oppvarmede og isolerte vanntanker
  • Gulvvarmeeffekt
  • Ekstra isolering av førerhuset
  • Oppvarmet dobbel bunn